Aanspreekpunt Integriteit

Binnen Judo Vlaanderen zetelt de ethische commissie die regelmatig samenkomt in het kader van ethische kwesties met sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. Dit is een adviesorgaan dat alles … Meer lezen over Aanspreekpunt Integriteit