Aanspreekpunt Integriteit

Binnen Judo Vlaanderen zetelt de ethische commissie die regelmatig samenkomt in het kader van ethische kwesties met sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. Dit is een adviesorgaan dat alles in het werk stelt om binnen de judosport ieders integriteit (fysieke, psychische, seksuele en sociale) te waarborgen.  De rol van Aanspreekpunt Integriteit in de federatie … Meer lezen over Aanspreekpunt Integriteit