Samenwerken

Samen geraakt men steeds verder. Samen kan je bepaalde uitdagingen beter aan. Daarom lijkt het ons nuttig om jullie te inspireren om zowel het voordeel van samenwerken met andere clubs als met ouders samen te werken om zo meer judovreugde te kunnen beleven.

andere clubs

Clubs krijgen vaak te kampen met eenzelfde problemen. Teveel administratie, teveel werk, te weinig vrijwilligers, de clubleden luisteren niet, jongeren willen niets meer doen voor de club, niet vinden van sponsors, de U15 en U18 zijn uitgedund en vinden niet genoeg tegenstanders, drop – out leden, te weinig rotatie in het bestuur van de club, … zo kan men nog even doorgaan. Wij denken dat als sommige clubs bepaalde problemen al samen durven aanpakken, ze een positieve stimulans ervaren en zo enkel meer enthousiaste judoka’s op de mat zien staan. 

Wie kan de clubs hierbij helpen? Provincies, clubondersteuner van Judo Vlaanderen, dat kunnen jullie volledig zelf bepalen.

ouders

Heel belangrijk om samen met de ouders te werken voor meer binding met de judoka’s. Ouders kunnen de beleving van hun kind positief of negatief beïnvloeden. Door ze op een goede en evenwichtige manier te betrekken, is het zowel voor club, trainer als judoka en zeker ook als ouder een fijne leeromgeving waar iedereen zich goed voelt.

Je kan hier inspiratie halen om te gebruiken op een moment met jouw ouders om bepaalde zaken aan te kaarten. 

sportouders: kennistraject met ouders

Ouders hebben een enorme invloed op de motivatie van hun kinderen. Daarom is het als club belangrijk ouders te betrekken in het hele clubgebeuren en met hen te communiceren. Judo Vlaanderen wil haar clubs hierbij een helpende hand aanbieden. 

Tips voor sportclubs

Hoe kom je tot een optimale ouderbetrokkenheid?

  1. Organiseer minstens bij aanvang van het seizoen een infosessie waarop je de sportieve doelstellingen van de club toelicht: wat leren de kinderen op training, wat is het engagement van de trainers naar de leden toe, wat verwacht de club van de ouders en judoka’s,… Ook de praktische afspraken en de omgangsregels binnen en buiten de dojo dienen hier toegelicht.
  2. Zorg voor een aanspreekpunt binnen de club zodat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met eventuele vragen en suggesties.
  3. Betrek ouders in de evolutie van het kind door op regelmatige basis samen met de ouder de sportparticipatie van het kind te bespreken.
  4. Betrek ouders in randzaken: organiseer bijvoorbeeld een ouderraad en geef die mee inspraak in het extra-sportieve beleid van je club.

Hieronder kan je 3 fases vinden in een tijdslijn van wat je kan doen binnen je club om de ouders meer te betrekken.

In fase 1 = 1ste infomoment : laat je de ouders en nieuwe judoka’s kennis maken met je club.

In fase 2 = 2de infomoment doe je een 2de ontmoetingsmoment met de ouders. Hoe ver staan de judoka’s? Wat staat er nog te gebeuren in de club? Dit kan samen met een eventuele nieuwjaarsreceptie, leuke quiz, een voorafgaande bevraging met de evaluatie van deze bevraging, een uitstap, leuke clubactiviteit, eetfestijn …..

In fase 3 = afsluitmoment/afsluitseizoen: doe je een eindeseizoensactiviteit samen met de judoka’s en de ouders ter afsluiting van het seizoen.