Transfers

Een vergunninghouder heeft het recht te oefenen en zich aan te sluiten in de club van zijn keuze. Hij wordt voor een volledig jaar ingeschreven in zijn club en heeft een vergunning van Judo Vlaanderen waarvan de duur overeenstemt met deze periode. Indien een judoka graag van club verandert tijdens dat sportseizoen en dit wanneer zijn/haar vergunning nog geldig is, spreken we over een ‘ Transfer ‘. 

Transfers kunnen op verschillende manieren plaatsvinden:

In de gekende transferperiode ( 1 juni – 30 juni ) waarbij de judoka zal getransfereerd worden op 1 juli van dat sportjaar. Dit is een vrije transferperiode waarbij er dus geen onderling akkoord van beide clubs nodig is.

Buiten de transferperiode, met een geldige vergunning, onder volgende omstandigheden (deze worden getransfereerd binnen de 3 dagen van ontvangst):

    1.  Judoka ‘s jonger dan 12 of ouder dan 35 jaar 

    2.  Opening/sluiting/fusie van een club

    3.  Vervanging van de hoofdtrainer

    4. Met akkoord van beide clubs

    5. Over federaties (JWB)

Afhankelijk van de omstandigheden waarin een judoka transfereert buiten de transferperiode wordt er een akkoord van zowel de verlatende als de nieuwe club gevraagd. Dit kan je makkelijk op het aanvraagformulier terugvinden.

Belangrijk om te weten is dat een transfer enkel aangetekend moet verzonden worden buiten de transferperiode van 1 juni tot 30 juni indien er geen onderling akkoord is tussen beide clubs. In alle andere gevallen wordt een transfer verzonden per mail naar clubondersteuning (info@judovlaanderen.be) met zowel de verlatende club als de nieuwe club in kopie.

Transfer over federaties ( JV - JWB ) - PROCEDURE

Beide federaties erkennen elkaars graden, kwalificaties en resultaten. De huidige club en federatie verbinden zich tot het verstrekken van noodzakelijke en/of bijkomende informatie aan de nieuwe club en federatie met respect voor de GDPR. 

De transfer is enkel mogelijk met het officiële, tweetalige formulier (zie documenten).

1. De judoka vult zijn gedeelte volledig in, laat beide clubs tekenen voor akkoord en bezorgt het formulier aan zijn huidige federatie.
2. De huidige federatie tekent voor akkoord en bezorgt het formulier aan Judo Belgium.
3. Judo Belgium tekent voor akkoord en bezorgt het formulier aan de nieuwe federatie.
4. De nieuwe federatie ondertekent voor akkoord en bezorgt een kopie van het volledige formulier aan de vijf andere partijen. De ondertekening door de federaties gebeurt door de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester of de secretaris-generaal. Eén handtekening volstaat. De formulieren kunnen per e-mail met een bijlage worden verzonden. 

Datum van uitvoering: de transfer gaat in op de datum die de judoka op het formulier vooraf invult. Dit kan op eender welke datum van het jaar, maar kan niet retroactief. De nieuwe club en de nieuwe federatie zetten de nodige administratieve stappen voor het lidmaatschap van de judoka. De verlaten club en federatie zetten de nodige administratieve stappen voor het beëindigen van het lidmaatschap van de judoka. Geen enkele vergoeding is verschuldigd voor deze procedure.

Documenten

Hiernaast kan je als clubbestuurder alle nodige documentatie terugvinden om jouw gewenste transfer in orde te brengen. 

TRANSFERLIJSTEN

Hiernaast kan je als clubbestuurder de transfers die door de jaren heen in de transferperiode plaatsvonden raadplegen. De lijst van de transfers kan twee maand na de transferperiode geraadpleegd worden.