Jeugdjudofonds

Na een positieve evaluatie in 2023, zal Judo Vlaanderen samen met Sport Vlaanderen ook in 2024 haar clubs met een kwalitatieve jeugdwerking financieel belonen met de middelen van het Jeugdjudofonds. 

Hiermee tracht Judo Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen, via rechtstreekse subsidiëring aan de clubs, de kwaliteit en de kwantiteit van de jeugdwerking binnen onze clubs te stimuleren.

De digitale aanvraag zal via het Ledendatabase gebeuren en wordt vermoedelijk in januari online geplaatst voor de clubs. De deadline van het volledige dossier is op 23 juni 2024.

 

REGLEMENT & OPNAMES

REGLEMENT JEUGDJUDOFONDS EDITIE 2024

Voor alle vereisten, puntentelling en beoordelingscriteria van het subsidiedossier kunnen jullie terecht in bijgevoegd reglement.
REGLEMENT

HANDLEIDING DIGITAAL PLATFORM LDB

Wil je beter wegwijs geraken in het digitaal upload platform in ledenbeheer? Lees hier je handleiding na. ( laatste update 2022 )
HANDLEIDING

HANDLEIDING DROPOUT BEREKENING

Interesse in de werkwijze van het systeem en hoe deze de drop out bepaalt? Lees het dan hier na.
HANDLEIDING

OPNAMe JJF 2024 OVERLOOP
22/01/2024

Meetup Club over de editie van 2024. Overloop van systeem en reglement.
OPNAME

TEMPLATES & LEIDRADEN

VOORBEELD TEMPLATE JAARPROGRAMMA

In bijgevoegde bijlage kan je een voorbeeld template terugvinden van een jaarplanning. Deze is niet verplicht en mag dus naar eigen hand gezet worden.
TEMPLATE

TEMPLATE OVEREENKOMST DUURZAME SAMENWERKING CLUB/FEDERATIE

In bijgevoegde bijlage kan je de correcte template terugvinden voor het indienen van een duurzame samenwerking club vs federatie.
TEMPLATE

TEMPLATE OVEREENKOMST DUURZAME SAMENWERKING CLUB/CLUB

In bijgevoegde bijlage kan je de correcte template terugvinden voor het indienen van een duurzame samenwerking club vs club
TEMPLATE

TEMPLATE ACTIEPLAN RETENTIE

In bijgevoegde bijlage kan je de correcte template terugvinden voor het actieplan rond retentie. Hier wordt ook kort beschreven wat daarmee bedoeld wordt.
TEMPLATE

TEMPLATE ACTIEPLAN PROMOTIE

In bijgevoegde bijlage kan je de correcte template terugvinden voor het actieplan rond promotie. Aan de hand van deze template kan je voor een sportseizoen jouw promotie inplannen.
TEMPLATE

LEIDRAAD BIJSCHOLINGEN

In bijgevoegde bijlage kan je de leidraad vinden voor de soorten bijscholingen. In dit duidelijk schema kan je bepalen in welke categorie bijscholingen punten kunnen scoren.
LEIDRAAD

LEIDRAAD JEUGDSPORTCOördinator

In bijgevoegde bijlage kan je de vereisten vinden voor het aanzetten van een jeugdsportcoördinator.
LEIDRAAD

LEIDRAAD JEUGDSPORTBELEIDSPLAN

In bijgevoegde bijlage kan je het stappenplan terug vinden van hoe je aan de slag gaat met het Jeugdsportbeleidsplan.
LEIDRAAD

LEIDRAAD COMPETITIES

In bijgevoegde bijlage kan je de leidraad vinden voor de soorten competities. In dit duidelijk schema kan je bepalen welke tornooien waarvoor punten kunnen scoren.
LEIDRAAD

LEIDRAAD LIDMAATSCHAP JV

In bijgevoegde bijlage kan je de leidraad vinden om ethisch verantwoord te werk te gaan binnen de club. De 3 aspecten rond judowaarden en het sport ouderproject komen hierin aanbod.
LEIDRAAD

LEIDRAAD Ethisch verantwoord sporten

In bijgevoegde bijlage kan je de leidraad vinden waaraan je moet voldoen om een ethisch verantwoordelijke judoclub te zijn. De 6 aspecten rond toolkits worden hierin verder omschreven.
LEIDRAAD

LEIDRAAD LAAGRDREMPELIGE SPORTCLUB

In bijgevoegde bijlage kan je de leidraad vinden voor de vereisten van een laagdrempelige sportclub. Lees deze 6 aspecten goed door om de juiste bewijsstukken te kunnen uploaden.
LEIDRAAD

Fact sheet vorige edities

Proclamatie vorige edities