Jeugdjudofonds

Na een positieve evaluatie in 2021, zal Judo Vlaanderen samen met Sport Vlaanderen ook in 2022 haar clubs met een kwalitatieve jeugdwerking financieel belonen met de middelen van het Jeugdjudofonds. 

Hiermee tracht Judo Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen, via rechtstreekse subsidiëring aan de clubs, de kwaliteit en de kwantiteit van de jeugdwerking binnen onze clubs te stimuleren.

Dit jaar werken we opnieuw met een digitale versie van het Aanvraagformulier. U dient het formulier ‘Basisvoorwaarden’ ten laatste in te dienen op 30 juni 2022, het formulier ‘werkingscriteria’ ten laatste op 31 juli 2022. De digitale aanvraag zal vanaf dit jaar via het Ledendatabase gebeuren. 

 

Uitleg & Benodigdheden

Fact sheet vorige edities

Proclamatie vorige edities