Financieel beleid

Judo Vlaanderen wil de clubs zoveel mogelijk helpen, ook met informatie rond een goed financieel beleid en stelt hier een aantal elementen voor ter beschikking. Bij vragen zijn we steeds bereid jullie hierover te informeren. Contacteer Nadia.DeBaer@judovlaanderen.be om hier meer te weten over te komen.

CLUBBIJDRAGE

Aangesloten clubs bij Judo Vlaanderen moeten jaarlijks voor het nieuwe sport seizoen hun clubbijdrage betalen.

Dit gebeurt vanaf heden online via de clubapplicatie en Multisafe Pay vòòr 31 januari.

 De clubbijdrage is nog steeds afhankelijk van het ledenaantal en zal €100 of €125 euro bedragen. Bij te late betaling wordt per maand 5€ extra bijgerekend.

VERGUNNINGSPRIJZEN

Hierna vind je een overzicht van de vergunningsprijzen die vanaf 1/8/2021 zijn ingegaan.

  1. Kleutervergunning: €25 (voor alle judoka’s U7)
  2. Vanaf het jaar dat de leeftijd van 7 jaar (U13) wordt bereikt, wordt dit €46;
  3. G-judoka: €25 (ongeacht de leeftijd, G-judoka’s dienen dit kenbaar te maken bij aansluiting – werkt niet met terugwerkende kracht);
  4. Vanaf het jaar dat de leeftijd van 13 wordt bereikt (U15 en ouder)€49 
  5. Senpai Fit-leden: €25

Ieder lid ontvangt een individuele lidkaart waarop de persoonlijke gegevens vermeld staan (clubnr. + club, vergunningsnummer, naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, kyu- of dangraad en de geldigheidsdatum van de vergunning). 

Een tweetal weken na je aanvraag en je betaling dien je in het bezit te zijn van je persoonlijke lidkaart. Zo niet is er iets fout gelopen en contacteer je best jouw  clubsecretariaat.

Judo Vlaanderen respecteert de wet op de privacy en gebruikt de data van hun leden enkel voor organisatorische doeleinden. Lees de privacyverklaringen na om over alles op de hoogte te zijn.

Wanneer je lid bent van Judo Vlaanderen, ga je akkoord dat foto’s genomen op judomomenten kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Door je lidmaatschap verklaar je je akkoord met publicitair gebruik van deze foto’s.

Via deze link kan je jouw judoka’s inschrijven bij Judo Vlaanderen

Onkostenvergoeding vrijwilligers 2023

Vrijwilligers die activiteiten uitoefenen voor een club, een federatie, een vereniging, een instelling of voor iedere andere organisatie die geen winstoogmerk heeft, kunnen hiervoor sinds enkele jaren een vergoeding ontvangen die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen.

Judo Vlaanderen biedt haar vrijwilligers de keuze tussen een reële of een forfaitaire vergoeding.

De maxima van de forfaitaire vergoedingen worden wettelijk geregeld en jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

2023: maximaal 40,67 euro per dag én maximum van 1626,77 euro per jaar.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde vrijwilligers genieten van een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Voor 2023 is dit maximaal,€2987,70.
Het gaat hier om de volgende type vrijwilligers : sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. Type vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor verhoogde forfaitaire kostenvergoeding zijn bestuursvrijwilligers (commissies) en bestuurders (BO), alsook mensen die een vervangingsinkomen krijgen.

Wanneer één van deze forfaitaire maximumbedragen in een bepaald kalenderjaar overschreden wordt, zijn zowel de vrijwilliger als de club, vereniging of instelling bijdrageplichtig aan de RSZ en de belastingen voor alle vergoedingen die betaald werden in het betrokken kalenderjaar. Indien je kiest voor dit verhoogd plafond, dan kan je bij dezelfde vereniging, in dezelfde periode geen verenigingswerker zijn. 

Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens.

Wagen, moto, bromfiets: maximaal 0,4246 euro per kilometer. Judo Vlaanderen vergoedt per kilometer  € 0.40/km vanaf 1 mei.

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximaal € 0,27 per kilometer (vanaf 01/01/2023).

De combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten is mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger.

Iedere vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om te bewaken dat hij niet over de maximumgrenzen zal gaan.

Judo Vlaanderen hanteert bepaalde afspraken die je hier kan bekijken.

mogelijke vergoedingen in de judoclub of bij judo vlaanderen

In principe vergoed je jouw trainers en vrijwilligers in de club best als vrijwilliger of als verenigingswerker. Dit zijn op zich 2 verschillende zaken. Uiteraard kan je gewoon betaald worden als student, werknemer of volgens de 25 dagen regeling. Hiernaast alvast een overzicht in ‘tewerkstelling in de sportwereld’. Aan elk concept zijn voor – en nadelen verbonden. ‘Slim vrijwilligen’ geeft alle informatie over vrijwilligerswerk, en lijst de wetgeving nog eens op, waar duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen reële en forfaitaire onkostenvergoeding. Combinaties van statuten binnen éénzelfde organisatie en verschillende organisaties zijn mogelijk, toch dient er een goede afbakening van functies gevrijwaard te worden.

Ook als je je voor Judo Vlaanderen wilt inzetten, kan dit op dezelfde manieren. Laat je zeker begeleiden indien niet alles duidelijk zou zijn. We helpen jullie graag.

Financiën

Heb je financiële vragen? Wil je nog eens nalezen hoe het nu precies zit met het geregistreerde kassasysteem of hoe het zit met de fiscale aftrekbaarheid van sportactiviteiten. Met deze links hopen we je alvast op de goede weg te zetten.

Op zoek naar financieringsmogelijkheden? Deze link geeft je een mooi overzicht van alle mogelijke manieren om te kunnen investeren.
https://www.dynamoproject.be/documenten

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.