Aanvragen

Als club moet je, om in orde te staan met je interne werking, voor sommige zaken een aanvraagformulier indienen bij Judo Vlaanderen. 

Onderstaand kunnen jullie een opsomming vinden van alle mogelijke aanvraagformulieren. 

Kan je toch nog iets niet vinden? Aarzel dan niet en neem contact op met ons team.

Aanvraagformulieren

Bijgevoegd kan je als clubbestuurder alle mogelijke aanvraagformulieren terugvinden. 

Ben je dus gericht op zoek naar een formulier kan je het hier ook zeker en vast terugvinden. 

Deze aanvraagformulieren mogen naar clubondersteuning verzonden worden (info@judovlaanderen.be). Enkel financiële aanvragen mogen naar boekhouding (zoals de onkostennota).

ONLINE AANVRAGEN

In ons digitaal platform kan je terecht voor een groot aantal zaken die je onmiddellijk kan aanvragen. 

Gebruik voor een inschaling van graden bijgevoegd aanvraagformulier. 

Voor didactisch lesmateriaal zoals posters, jeugdpaspoorten,… kan je terecht in onze webshop.

AANVRAGEN ERELEDEN EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN

Wil jij graag een eervolle onderscheiding of erelid aanvragen voor jouw club? Dit kan je doen via volgende formulieren.

Eervolle onderscheidingen hebben als deadline 15 december van het huidige jaar. 

Ereleden hebben als deadline 31 januari van het volgende jaar.

Opgelet ! Ereleden en eervolle onderscheidingen kunnen per jaar aangevraagd worden. Dit slaat niet op een sportjaar (SEP-JUN) maar op een kalenderjaar (JAN-DEC).

Onderscheidingen worden uitgereikt op de AV van de provincies, ereleden op de AV van Judo Vlaanderen, in het volgende kalenderjaar. Vraag je dus in 2023 een onderscheiding aan, zal deze in 2024 uitgereikt worden.

Viert jouw club een jubileum? Dan kan je dat ook hier aanvragen, eender welk moment in het jaar