Verzekering

online aangifte - extranet

Reeds enige tijd kunnen er alleen online aanvragen gedaan worden via extranet. Aangiften per post worden niet meer behandeld.

Elke clubsecretaris en voorzitter beschikt over een login en kan een aangifte doen. Heb je de overdracht e-mail van Ethias gemist of ervaar je problemen? Neem dan contact op met het JV-secretariaat via info@judovlaanderen.be

Vanaf 20/11/2023 zullen alle bestaande ‘ oude ‘ logins van Ethias inactief worden. Als club ben je dus zelf verantwoordelijk de activatie van jouw account inorde te brengen voor deze datum. 

Indien u bijkomende vragen hebt kan u rechtstreeks contact opnemen via ethiasconnect@ethias.be of www.ethias.be

Verzekeringsdekking verworven door lidmaatschap:

  1. Clubs en leden : 45.138.404
    (zie pg.5. praktische handleiding)
  2. Sportpromotionele activiteiten (niet-leden) : 45.138.408
    (zie pg.8. praktische handleiding)
  3. Vrijwilligers (niet-leden) : 45.138.582
    (zie pg.9. praktische handleiding )

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in clubverband eveneens automatisch en zonder bijkomende formaliteiten verzekerd voor de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen”.

Helpt iemand bvb mee bij de jaarlijkse BBQ georganiseerd door de club zal deze vrijwilliger sowieso mee verzekerd zijn, ook al is deze persoon geen lid.

(polis nr. 45.154.582 voor niet-leden; polis 45.154.404 voor leden-vergunninghouders)

Verzekeringsformulieren

Download hiernaast je aangifteformulier voor lichamelijke ongevallen van vergunninghouders en vrijwilligers en voor de uitvoerders van sportpromotionele activiteiten.

OPGELET! Alle aangiften dienen aan Ethias online gemeld te worden via ethiasconnect (zie hierboven).

belangrijk!

Judo Vlaanderen vzw wenst haar leden er attent op te maken dat:

Judoka’s die deelnemen aan trainingen gegeven door niet gediplomeerde trainers zonder begeleiding van een gediplomeerde lesgever en/of deelnemen aan privé-trainingen die doorgaan in niet door Judo Vlaanderen en haar overkoepelende organen (Judo Belgium en hieronder ook de ressorterende JWB,  EJU- en IJF-aangesloten federaties en clubs) erkende dojo’s niet kunnen genieten van de verzekering van Judo Vlaanderen vzw.

Buitenland
Indien je met jouw judoka’s deelneemt aan een internationale stage of tornooi, raden we je ten zeerste aan een reisbijstandsovereenkomst af te sluiten.

De ledenpolis (sportverzekering) is wereldwijd van toepassing, maar voorziet geen bijstand in geval van ziekte of ongeval en organiseert en bekostigt evenmin de repatriëring. Velen denken dat deze bijstand automatisch geleverd wordt via lidmaatschap bij een ziekenfonds, maar in bepaalde situaties is dit niet terecht met zware problemen tot gevolg. Mutas, de alarmcentrale van de ziekenfondsen in geval van ziekte of ongeval in het buitenland, komt namelijk niet tussen in geval van beoefening van een sport met verhoogd risico, een bezoldigde sport, de deelname aan een wedstrijd of manifestatie waarvoor inkomgeld wordt gevraagd en waarvoor de deelnemers een bezoldiging (ongeacht de vorm) ontvangen. Om ongemakken te voorkomen, is het dan ook ten zeerste aan te raden zelf de nodige voorzorgen te nemen en een collectieve reisbijstandsovereenkomst af te sluiten. JV heeft bij Ethias polis nr. 45.150.250 afgesloten waarop clubs via het inschrijvingsformulier (website) op een efficiënte manier kunnen inschrijven.