Verzekering

Lorem

online aangifte - extranet

Reeds enige tijd kunnen er alleen online aanvragen gedaan worden via extranet. Aangiften per post worden niet meer behandeld.

Elke clubsecretaris beschikt over een login en kan een aangifte doen. Indien de login of het paswoord verloren/zoek geraakt zou zijn, kan deze aangevraagd worden via mail naar info@judovlaanderen.be.

De bestaande Extranet-identificaties zullen blijven werken tot het Extranet portaal wordt omgeleid naar het nieuwe systeem “Ethias Connect“.  

Judo Vlaanderen wil graag deze overdracht
voor alle clubbesturen zo goed en eenvoudig mogelijk laten verlopen. Daarom zal
de federatie tot en met 15 september, de clubs die hun gegevens doorgaven,
ondersteunen bij het automatiseren naar het nieuwe systeem.

Er dient een nieuwe verantwoordelijke per
club aangesteld te worden. Deze persoon is idealiter ook de persoon die de
aangiftes doet. Iedere club is verplicht één verantwoordelijke op te geven, je
mag uiteraard ook een tweede aangeven, maar dit is optioneel.

Help Judo Vlaanderen met het automatiseren
van de Ethias Connect accounts van jouw club door via deze link de
verantwoordelijke voor jouw clubbestuur op te geven.

Heb je nog vragen over de werking? Aarzel
dan niet en contacteer clubondersteuner Silke via silke.vervaet@judovlaanderen.be.

Indien u bijkomende vragen hebt kan u rechtstreeks contact opnemen via ethiasconnect@ethias.be of www.ethias.be

Verzekeringsdekking verworven door lidmaatschap:

  1. Clubs en leden : 45.138.404
    (zie pg.5. praktische handleiding)
  2. Sportpromotionele activiteiten (niet-leden) : 45.138.408
    (zie pg.8. praktische handleiding)
  3. Vrijwilligers (niet-leden) : 45.138.582
    (zie pg.9. praktische handleiding )

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in clubverband eveneens automatisch en zonder bijkomende formaliteiten verzekerd voor de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen”.

Helpt iemand bvb mee bij de jaarlijkse BBQ georganiseerd door de club zal deze vrijwilliger sowieso mee verzekerd zijn, ook al is deze persoon geen lid.

(polis nr. 45.154.582 voor niet-leden; polis 45.154.404 voor leden-vergunninghouders)

Verzekeringsformulieren

Download hier je aangifteformulier voor lichamelijke ongevallen van vergunninghouders en vrijwilligers en voor de uitvoerders van sportpromotionele activiteiten.

OPGEPAST : alle aangiften dienen aan Ethias online gemeld te worden via ethiasconnect (zie hierboven).

belangrijk!

Judo Vlaanderen vzw wenst haar leden er attent op te maken dat:

Judoka’s die deelnemen aan trainingen gegeven door niet gediplomeerde trainers zonder begeleiding van een gediplomeerde lesgever en/of deelnemen aan privé-trainingen die doorgaan in niet door Judo Vlaanderen en haar overkoepelende organen (KBJB en hieronder ook de ressorterende FFBJ,  EJU en IJF-aangesloten federaties en clubs) erkende dojo’s niet kunnen genieten van de verzekering van Judo Vlaanderen vzw.

Buitenland
Indien je met jouw judoka’s deelneemt aan een internationale stage of tornooi, raden we je ten zeerste aan een reisbijstandsovereenkomst af te sluiten.

De ledenpolis (sportverzekering) is wereldwijd van toepassing, maar voorziet geen bijstand in geval van ziekte of ongeval en organiseert en bekostigt evenmin de repatriëring. Velen denken dat deze bijstand automatisch geleverd wordt via lidmaatschap bij een ziekenfonds, maar in bepaalde situaties is dit niet terecht met zware problemen tot gevolg. Mutas, de alarmcentrale van de ziekenfondsen in geval van ziekte of ongeval in het buitenland, komt namelijk niet tussen in geval van beoefening van een sport met verhoogd risico, een bezoldigde sport, de deelname aan een wedstrijd of manifestatie waarvoor inkomgeld wordt gevraagd en waarvoor de deelnemers een bezoldiging (ongeacht de vorm) ontvangen. Om ongemakken te voorkomen, is het dan ook ten zeerste aan te raden zelf de nodige voorzorgen te nemen en een collectieve reisbijstandsovereenkomst af te sluiten. JV heeft bij Ethias polis nr. 45.150.250 afgesloten waarop clubs via het inschrijvingsformulier (website) op een efficiënte manier kunnen inschrijven.