Vergunning

Zoals elke door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie heeft Judo Vlaanderen vzw ter bescherming van haar leden enerzijds en niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten anderzijds een verzekering afgesloten overeenkomstig het decreet van 13 juli 2001.

 

Vergunningskaart Judo Vlaanderen

Vergunningsprijzen

Hierna vind je een overzicht van de vergunningsprijzen vanaf 01/04/2024.

 1. Kleutervergunning: €26 (voor alle judoka’s U7)
 2. Vanaf het jaar dat de leeftijd van 7 jaar (U13) wordt bereikt, wordt dit €47;
 3. G-judoka: €26 (ongeacht de leeftijd, G-judoka’s dienen dit kenbaar te maken bij aansluiting – werkt niet met terugwerkende kracht);
 4. Vanaf het jaar dat de leeftijd van 13 wordt bereikt (U15 en ouder)€50 
 5. Senpai Fit-leden: €26

Ieder lid ontvangt een individuele lidkaart waarop de persoonlijke gegevens vermeld staan (clubnr. + club, vergunningsnummer, naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, kyu- of dangraad en de geldigheidsdatum van de vergunning). 

Een tweetal weken na je aanvraag en je betaling dien je in het bezit te zijn van je persoonlijke lidkaart. Zo niet is er iets fout gelopen en contacteer je best jouw  clubsecretariaat.

Judo Vlaanderen respecteert de wet op de privacy en gebruikt de data van hun leden enkel voor organisatorische doeleinden. Lees de privacyverklaringen na om over alles op de hoogte te zijn.

Wanneer je lid bent van Judo Vlaanderen, ga je akkoord dat foto’s genomen op judomomenten kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Door je lidmaatschap verklaar je je akkoord met publicitair gebruik van deze foto’s.

Via deze link kan je jouw judoka’s inschrijven bij Judo Vlaanderen

belangrijk!

Judo Vlaanderen vzw wenst haar leden er attent op te maken dat:

Judoka’s die deelnemen aan trainingen gegeven door niet gediplomeerde trainers zonder begeleiding van een gediplomeerde lesgever en/of deelnemen aan privé-trainingen die doorgaan in niet door Judo Vlaanderen en haar overkoepelende organen (Judo Belgium en hieronder ook de ressorterende JWB,  EJU en IJF-aangesloten federaties en clubs) erkende dojo’s niet kunnen genieten van de verzekering van Judo Vlaanderen vzw.

Buitenland
Indien je met jouw judoka’s deelneemt aan een internationale stage of tornooi, raden we je ten zeerste aan een reisbijstandsovereenkomst af te sluiten.

Immers, de ledenpolis (sportverzekering) is wereldwijd van toepassing, maar voorziet geen bijstand in geval van ziekte of ongeval en organiseert en bekostigt evenmin de repatriëring. Velen denken bovendien dat deze bijstand automatisch geleverd wordt via lidmaatschap bij een ziekenfonds, maar in bepaalde situaties is dit niet terecht, met zware problemen tot gevolg. Mutas, de alarmcentrale van de ziekenfondsen in geval van ziekte of ongeval in het buitenland, komt namelijk niet tussen in geval van beoefening van een sport met verhoogd risico, een bezoldigde sport, de deelname aan een wedstrijd of manifestatie waarvoor inkomgeld wordt gevraagd en waarvoor de deelnemers een bezoldiging (ongeacht de vorm) ontvangen, … Om ongemakken te voorkomen, is het dan ook ten zeerste aan te raden zelf de nodige voorzorgen te nemen en een collectieve reisbijstandsovereenkomst af te sluiten. JV heeft bij Ethias polis nr. 45.150.250 afgesloten waarop clubs via het inschrijvingsformulier (website) op een efficiënte manier kunnen inschrijven.

online aangifte - extranet

Al een tijdje kan men enkel aangifte doen online via extranet. Dit zorgt ervoor dat het dossier sneller verwerkt zal worden.

Aangiften per post worden niet meer behandeld en de aangifte wordt resoluut teruggestuurd.

Elke clubsecretaris beschikt over een login en kan aangifte doen. Indien de login of het paswoord kwijt geraakt zou zijn, kan deze aangevraagd worden aan info@judovlaanderen.be.

De bestaande Extranet-identificaties zullen blijven werken tot het Extranet portaal wordt omgeleid naar het nieuwe systeem “Ethias Connect“.  

Judo Vlaanderen wil graag deze overdracht
voor alle clubbesturen zo goed en eenvoudig mogelijk laten verlopen. Daarom zal
de federatie tot en met 15 september, de clubs die hun gegevens doorgaven,
ondersteunen bij het automatiseren naar het nieuwe systeem.

Er dient een nieuwe verantwoordelijke per
club aangesteld te worden. Deze persoon is idealiter ook de persoon die de
aangiftes doet. Iedere club is verplicht één verantwoordelijke op te geven, je
mag uiteraard ook een tweede aangeven, maar dit is optioneel.

Help Judo Vlaanderen met het automatiseren
van de Ethias Connect accounts van jouw club door via deze link de
verantwoordelijke voor jouw clubbestuur op te geven.

Heb je nog vragen over de werking? Aarzel
dan niet en contacteer het JV-secretariaat via info@judovlaanderen.be.

Indien u bijkomende vragen hebt kan u rechtstreeks contact opnemen via ethiasconnect@ethias.be of www.ethias.be

Verzekeringsdekking verworven door lidmaatschap:

 1. Clubs en leden : 45.138.404
  (zie pg.5. praktische handleiding)
 2. Sportpromotionele activiteiten (niet-leden) : 45.138.408
  (zie pg.8. praktische handleiding)
 3. Vrijwilligers (niet-leden) : 45.138.582
  (zie pg.9. praktische handleiding )

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in clubverband eveneens automatisch en zonder bijkomende formaliteiten verzekerd voor de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen”.

Dus helpt iemand mee bij de jaarlijkse BBQ georganiseerd door judoclub zal deze vrijwilliger sowieso mee verzekerd zijn, ook al is deze persoon geen lid.

(polis nr. 45.154.582 voor niet-leden; polis 45.154.404 voor leden-vergunninghouders)

Verzekeringsformulieren

Download hier je aangifteformulier voor lichamelijke ongevallen van vergunninghouders en vrijwilligers en voor de uitvoerders van sportpromotionele.

OPGEPAST : alle aangiften dienen naar Ethias online te gebeuren via ethiasconnect (zie hierboven).

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.