Administratie

Hier vind je een overzicht van de verschillende rubrieken met handige links en tools die je als club kan gebruiken om uw wegwijs te vinden. Hiernaast is er een overzicht van officiële formulieren die je als club een het secretariaat van Judo Vlaanderen dient te overhandigen.

Laat het ons zeker weten indien je nog met een vraag zou zitten. Onze clubondersteuner Silke.Vervaet@judovlaanderen.be helpt je met veel plezier.

Ledenadministratie

INLOG – Gebruik jouw gebruikersnaam (vergunningsnr.) en wachtwoord (paswoord) (zie foto links) om in te loggen op de nieuwe ledenadministratie. Je kan inloggen als Judoka – Clubbeheerder/Secretaris – Hoofdtrainer

DOCUMENT – Vele clubs gebruiken nog de fysieke inschrijvingsformulieren om de gegevens van hun initiërende leden te verzamelen. Binnenkort (01/10/21) zou dit via de module ‘clubadministratie’ eveneens online kunnen.

VZW administratie

Download hier voorbeeldstatuten van organisatie Switch die non profit sector helpt bij allerhande administratieve zaken.

In het filmpje kan je zien wat je moet doen om een statutenwijziging zoals een bestuurswissel officieel te krijgen.

Ook worden alle verplichtingen verbonden aan een vzw opgelijst gekoppeld aan alle nuttige documenten dat je hier als club nodig voor dient te hebben.

Wanneer er wijzigingen optreden bij de statuten dienen deze conform nieuwe wetgeving te zijn. In uitertste geval dienen de statuten tegen januari 2024 in orde gebracht worden. Kijk in overzicht bij ‘wijzigingen’ waar je rekening mee dient te houden.

Onkostenvergoeding vrijwilligers 2022

Vrijwilligers die activiteiten uitoefenen voor een club, een federatie, een vereniging, een instelling of voor iedere andere organisatie die geen winstoogmerk heeft, kunnen hiervoor sinds enkele jaren een vergoeding ontvangen die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen.

Judo Vlaanderen biedt haar vrijwilligers de keuze tussen een reële of een forfaitaire vergoeding.

1De maxima van de forfaitaire vergoedingen worden wettelijk geregeld en jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

2022: maximaal 36,84 euro per dag én maximum van 1473,37 euro per jaar.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde vrijwilligers genieten van een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Voor 2022 is dit maximaal,€2705,97.
Het gaat hier om de volgende type vrijwilligers : sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. Type vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor verhoogde forfaitaire kostenvergoeding zijn bestuursvrijwilligers (commissies) en bestuurders (BO), alsook mensen die een vervangingsinkomen krijgen.

Wanneer één van deze forfaitaire maximumbedragen in een bepaald kalenderjaar overschreden wordt, zijn zowel de vrijwilliger als de club, vereniging of instelling bijdrageplichtig aan de RSZ en de belastingen voor alle vergoedingen die betaald werden in het betrokken kalenderjaar. Indien je kiest voor dit verhoogd plafond, dan kan je bij dezelfde vereniging, in dezelfde periode geen verenigingswerker zijn. 

Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens.

Wagen, moto, bromfiets: maximaal 0,3707 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2022. Judo Vlaanderen vergoedt per kilometer het wettelijke maximum afgerond op 2 decimalen naar beneden dus € 0.37/km.

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximaal € 0,25 per kilometer (vanaf 01/01/2019).

De combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten is mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger.

Iedere vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om te bewaken dat hij niet over de maximumgrenzen zal gaan.

Judo Vlaanderen hanteert bepaalde afspraken die je hier kan bekijken.

Online aanvragen

In ons digitaal platform kan je terecht voor een groot aantal zaken die je onmiddellijk kan aanvragen. De formulieren verschaffen ons de nodige informatie om jullie zo snel en correct mogelijk te kunnen helpen.

Formulieren Clubs & vrijwilligers

Download hier je aanvraagformulier voor de aansluiting van een nieuwe club.

Evenals een aanvraagformulier voor een 2de en/of 3de dojo of de wijziging van een dojo.

Of een aanvraag tot wijziging van een dojo en een aanvraagformulier voor een transfer, alsook een onkostennota.

Zend de formulieren altijd naar de clubondersteuner silke.vervaet@judovlaanderen.be.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.