Administratie

Hier vind je een overzicht van de verschillende rubrieken met links naar online aanvragen voor specifieke elementen of downloads van welbepaalde documenten.

 

Ledenadministratie

INLOG – Gebruik jouw gebruikersnaam (vergunningsnr.) en wachtwoord (paswoord) (zie foto links) om in te loggen op de nieuwe ledenadministratie. Je kan inloggen als Judoka – Clubbeheerder/Secretaris – Hoofdtrainer

DOCUMENT – Vele clubs gebruiken nog de fysieke inschrijvingsformulieren om de gegevens van hun initiërende leden te verzamelen. Binnenkort (01/10/21) zou dit via de module ‘clubadministratie’ eveneens online kunnen.

Onkostenvergoeding vrijwilligers 2021

Vrijwilligers die activiteiten uitoefenen voor een club, een federatie, een vereniging, een instelling of voor iedere andere organisatie die geen winstoogmerk heeft, kunnen hiervoor sinds enkele jaren een vergoeding ontvangen die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen.

Judo Vlaanderen biedt haar vrijwilligers de keuze tussen een reële of een forfaitaire vergoeding.

In dit overzicht vindt je alle informatie en praktische uitwerking nodig om de juiste keuze te maken.

De maxima van de forfaitaire vergoedingen worden wettelijk geregeld en jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
2020: maximum 34,71 euro per dag én maximum van 1388,40 euro per jaar.
2021: maximum 35,41 euro per dag én maximum van 1416,16 euro per jaar.

Judo Vlaanderen vergoedt per dag het wettelijke maximum afgerond op gehele euro naar beneden.
Voor het jaar 2020 is de forfaitaire kostenvergoeding dus vastgelegd op € 34 per dag.
Voor het jaar 2021 is de forfaitaire kostenvergoeding dus vastgelegd op € 35 per dag en € 20 voor deelname aan online vergaderingen.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde vrijwilligers genieten van een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding tot €2549,90 per jaar.
Voor 2021 is dit maximum €2600,9.
Het gaat hier om de volgende type vrijwilligers : sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. Type vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor verhoogde forfaitaire kostenvergoeding zijn bestuursvrijwilligers (commissies) en bestuurders (BO), alsook mensen die een vervangingsinkomen krijgen.

Wanneer één van deze forfaitaire maximumbedragen in een bepaald kalenderjaar overschreden wordt, zijn zowel de vrijwilliger als de club, vereniging of instelling bijdrageplichtig aan de RSZ en de belastingen voor alle vergoedingen die betaald werden in het betrokken kalenderjaar. Indien je kiest voor dit verhoogd plafond, dan kan je bij dezelfde vereniging, in dezelfde periode geen verenigingswerker zijn. 

Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens.

Wagen, moto, bromfiets: Vanaf 1 juli 2019 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2020.
Vanaf 1 juli 2020 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2021. Judo Vlaanderen vergoedt per kilometer het wettelijke maximum afgerond op 2 decimalen naar beneden dus € 0.35/km.

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum € 0,24 per kilometer (vanaf 01/01/2019).

De combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten is mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger aan € 0,3542. Dus € 708,4 . Judo Vlaanderen heeft voor het jaar 2020 en 2021 voor deze categorie van vrijwilligers en de bewezen reiskosten de reiskostenvergoeding vastgelegd op € 0,20/km.

Online aanvragen

In ons digitaal platform kan je terecht voor een groot aantal zaken die je onmiddellijk kan aanvragen. De formulieren verschaffen ons de nodige informatie om jullie zo snel en correct mogelijk te kunnen helpen.

Formulieren Clubs & vrijwilligers

Download hier je aanvraagformulier voor de aansluiting van een nieuwe club.

Evenals een aanvraagformulier voor een 2de en/of 3de dojo of de wijziging van een dojo.

Of een aanvraag tot wijziging van een dojo en een aanvraagformulier voor een transfer, alsook een onkostennota.

Statuten

Download hier voorbeeldstatuten van organisatie Switch die non profit sector helpt bij allerhande administratieve zaken.

 

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.