Verzekering

Zoals elke door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie heeft Judo Vlaanderen vzw ter bescherming van haar leden enerzijds en niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten anderzijds een verzekering afgesloten overeenkomstig het decreet van 13 juli 2001.

Vergunningskaart Judo Vlaanderen

belangrijk!

Judo Vlaanderen vzw wenst haar leden er attent op te maken dat:

Judoka’s die deelnemen aan trainingen gegeven door niet-gediplomeerde trainers zonder begeleiding van een gediplomeerde lesgever en/of deelnemen aan privé-trainingen die doorgaan in niet door Judo Vlaandren en haar overkoepelende organen (KBJB en hieronder ook de resorterende FFBJ,  EJU en IJF-aangesloten federaties en clubs) erkende dojo’s niet kunnen genieten van de verzekering van Judo Vlaanderen vzw.

Buitenland
Indien je met jouw judoka’s deelneemt aan een internationale stage of tornooi, raden we je ten zeerste aan een reisbijstandsovereenkomst af te sluiten.

Immers, de ledenpolis (sportverzekering) is wereldwijd van toepassing, maar voorziet geen bijstand in geval van ziekte of ongeval en organiseert en bekostigt evenmin de repatriëring. Velen denken bovendien dat deze bijstand automatisch geleverd wordt via lidmaatschap bij een ziekenfonds, maar in bepaalde situaties is dit niet terecht, met zware problemen tot gevolg. Mutas, de alarmcentrale van de ziekenfondsen in geval van ziekte of ongeval in het buitenland, komt namelijk niet tussen in geval van beoefening van een sport met verhoogd risico, een bezoldigde sport, de deelname aan een wedstrijd of manifestatie waarvoor inkomgeld wordt gevraagd en waarvoor de deelnemers een bezoldiging (ongeacht de vorm) ontvangen, … Om ongemakken te voorkomen, is het dan ook ten zeerste aan te raden zelf de nodige voorzorgen te nemen en een collectieve reisbijstandsovereenkomst af te sluiten. JV heeft bij Ethias polis nr. 45.150.250 afgesloten waarop clubs via het inschrijvingsformulier (website) op een efficiënte manier kunnen inschrijven.

online aangifte - extranet

Al een tijdje kan men enkel aangifte doen online via extranet. Dit zorgt ervoor dat het dossier sneller verwerkt zal worden.

Aangiften per post worden niet meer behandeld en de aangifte wordt resoluut teruggestuurd.

Elke clubsecretaris beschikt over een login en kan aangifte doen. Indien de login of het paswoord kwijt geraakt zou zijn, kan deze aangevraagd worden aan info@judovlaanderen.be.

De bestaande Extranet-identificaties zullen blijven werken tot het Extranet portaal wordt omgeleid naar het nieuwe systeem “Ethias Connect“. Wanneer het Extranet volledig uitvalt is nog niet meegedeeld, in principe zal Ethias u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Om de aanvraag te doen voor de toegangen voor Ethias Connect, dient u deze gebruikersovereenkomst ingevuld en ondertekend terug te sturen naar ethiasconnect@ethias.be . Van zodra Ethias deze ontvangen heeft, doen zij in principe het nodige om de toegangen aan te maken.

Indien u bijkomende vragen hebt kan u rechtstreeks contact opnemen via ethiasconnect@ethias.be of www.ethias.be

Verzekeringsdekking verworven door lidmaatschap:

  1. Clubs en leden : 45.138.404
    (zie pg.5. praktische handleiding)
  2. Sportpromotionele activiteiten (niet-leden) : 45.138.408
    (zie pg.8. praktische handleiding)
  3. Vrijwilligers (niet-leden) : 45.138.582
    (zie pg.9. praktische handleiding )

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in clubverband eveneens automatisch en zonder bijkomende formaliteiten verzekerd voor de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen”.

Dus helpt iemand mee bij de jaarlijkse BBQ georganiseerd door judoclub zal deze vrijwilliger sowieso mee verzekerd zijn, ook al is deze persoon geen lid.

(polis nr. 45.154.582 voor niet-leden; polis 45.154.404 voor leden-vergunninghouders)

Verzekeringsformulieren

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.