Sportouders: kennismakingstraject

Ouders hebben een enorme invloed op de motivatie van hun kinderen. Daarom is het als club belangrijk ouders te betrekken in het hele clubgebeuren en met hen te communiceren. De VJF wil haar clubs hierbij een helpende hand aanbieden. 

Tips voor sportclubs

  • Hoe kom je tot een optimale ouderbetrokkenheid?

  1. Organiseer minstens bij aanvang van het seizoen een infosessie waarop je de sportieve doelstellingen van de club toelicht: wat leren de kinderen op training, wat is het engagement van de trainers naar de leden toe, wat verwacht de club van de ouders en judoka’s,… Ook de praktische afspraken en de omgangsregels binnen en buiten de dojo dienen hier toegelicht.
  2. Zorg voor een aanspreekpunt binnen de club zodat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met eventuele vragen en suggesties.
  3. Betrek ouders in de evolutie van het kind door op regelmatige basis samen met de ouder de sportparticipatie van het kind te bespreken.
  4. Betrek ouders in randzaken: organiseer bijvoorbeeld een ouderraad en geef die mee inspraak in het extra-sportieve beleid van je club.

Hieronder kan je 3 fases vinden in een tijdslijn van wat je kan doen binnen je club om de ouders meer te betrekken.

In fase 1 = 1ste infomoment : laat je de ouders en nieuwe judoka’s kennis maken met je club.

In fase 2 = 2de infomoment doe je een 2de ontmoetingsmoment met de ouders. Hoe ver staan de judoka’s? Wat staat er nog te gebeuren in de club? Dit kan samen met een eventuele nieuwjaarsreceptie, leuke quiz, een voorafgaande bevraging met de evaluatie van deze bevraging, een uitstap, leuke clubactiviteit, eetfestijn …..

In fase 3 = afsluitmoment/afsluitseizoen: doe je een eindeseizoensactiviteit samen met de judoka’s en de ouders ter afsluiting van het seizoen. 

Goede voorbeelden judoclubs 

Goede voorbeelden uitwerking FASE 1:

Goede voorbeelden uitwerking FASE 2

Goede voorbeelden uitwerking informatie-clubbrochure

Tips voor ouders

  • Hoe je kind positief ondersteunen?

Vóór de wedstrijd:
• toon interesse;
• tracht zowel te weinig betrokkenheid en te veel betrokkenheid te vermijden;
• probeer van winnen een ondergeschikt belang te maken;
• stel haalbare verwachtingen.
 
Tijdens de wedstrijd:
• laat gerichte instructies over aan de coach;
• probeer negatieve feedback te vermijden;
• tracht consequent positief te supporteren voor alle spelers;
• besef dat niets (meer) zeggen ook negatief kan overkomen.
 
Na de wedstrijd:
• tracht eerst naar je kind te luisteren en vraag: ‘Wat vond je er zelf van?’;
• geef een zinvolle uitleg bij je aanduidingen en suggesties;
• probeer steeds het positieve te benadrukken en het woord ‘maar’ te vermijden.
 
Tip: deze digitale posters zijn gratis en kan je alvast aan de ouders overmaken. 
Papieren posters voor in clubdojo kunnen in groot formaat (60cm x85cm) besteld worden bij silvia.buysens@vjf.be.
 
Bijkomend trainen?
• probeer je kind te betrekken in de beslissing om bijkomend te trainen;
• tracht de termen ‘moeten’ en ‘verwachten’ te vervangen door de termen ‘kunnen’ en ‘willen’
 
Meer informatie:
• Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de  website www.sportouder.be.
Tips en tools : Ouders & clubs: één doel?!’ Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport.
 

In 13 stappen naar een uitstekende “judo” sportouder:

Meer info: