Bijzondere Algemene Vergadering JV voor statutenwijziging

BURST – Op 22 juni a.s. gaat er een Bijzondere Algemene Vergadering van Judo Vlaanderen door, inzake de aanpassing van de statuten, zoals deze werd aangekondigd op de Algemene Vergadering van 18 maart jl., maar toen niet kon worden gestemd.

Vandaar dat er nu online een bijzondere AV wordt georganiseerd. Indien het vereiste 2/3 aanwezigheidsquorum van de leden op deze datum NIET wordt gehaald, wordt een tweede Bijzondere Algemene Vergadering ingepland op 12 juli e.k.

Beide BAV gaan online door. De stemming gebeurt bijgevolg ook online.

Agendapunten

• Duur mandaat bestuurders
• Aanwezigheidsquorum

Het voorstel tot wijziging van deze statuten leest u in het document dat u hier kan downloaden.

Praktisch

Locatie: online
Datum 1: 22 juni 2023
Datum 2: 12 juli 2023 (indien op 22/06 geen 2/3 quorum wordt bereikt)
Tijdstip: 19u00

Inschrijven via het Ledendatabestand.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

8 juni 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.