Beleid

Na het bepalen van een duidelijke missie en visie met inbreng van alle commissies en na brainstormen van het Bestuursorgaan werden de waarden van Judo Vlaanderen bepaald. Een vragenlijst naar al onze leden, een interne en externe analyse gaven ons meer inzichten op alle zwakke en sterke zaken, alsook de bedreigingen, toch zeker ook de kansen die we kunnen grijpen. Vele beleidsuitdagingen werden gevormd en daarna geprioritiseerd, waardoor we uiteindelijk komen tot de belangrijkste uitdagingen, namelijk ons beleid 2021-2024. We zijn met ons vernieuwd team strijdvaardig om gekende werkpunten aan te pakken, alsook flexibel in te spelen op de steeds veranderende uitdagingen die op ons afkomen. Uiteindelijk willen we dat zoveel mogelijk mensen plezier kunnen beleven aan judo!

Verdiep je samen met ons in wat we doen.

missie & visie

Het uitdragen en promoten van de judosport en haar universele waarden in Vlaanderen, op een manier die toegankelijk is voor iedereen en op ieders niveau.

Wij willen dit bereiken door:

  • Een kwalitatieve, professionele en innovatieve structuur en ondersteuning aan te bieden;
  • Een klimaat te creëren en te bewaken dat laagdrempelige instap mogelijk maakt en waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien;
  • Judobeoefening te faciliteren op alle niveaus: zowel recreatief, competitief als topsport op het allerhoogste niveau;
  • Dit alles aan te bieden aan onze judoka’s, onze clubs en onze vrijwilligers, en dit altijd in overeenstemming met de waarden van onze federatie, m.n. Respect, Discipline, Sportiviteit, Veiligheid, Teamgeest, Moed en Levenslang Leren.

beleidsplan

Hiernaast vindt u alle documenten van het beleid voor de huidige beleidsperiode terug. Dit zowel voor de basiswerking met daaraan gekoppelde jaaractieplannen en de bijkomende beleidsfocussen.

Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

In het document hiernaast kan je alle praktische zaken terugvinden betreffende het inschrijvingssysteem van Judo Vlaanderen. Alle informatie gevraagd in dit systeem wordt gebruikt om de organisatie van de events mogelijk te maken.

Deze informatie wordt niet aan derden meegegeven conform GDPR (General Data Protection Regulation) die vanaf 25/05/2018 toegepast wordt.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.