Gezond Sporten

Er werden een reeks specieke acties ondernomen om de judosport in een gezonde omgeving te laten doorgaan:

Project: Gezonde Voeding

Judo en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer voeding met judo wordt geassocieerd denken de meesten aan diëten en aftrainen. Velen denken dat “op voeding letten” enkel belangrijk is in de laatste week/dagen voor een wedstrijd.

Echter is het tegengestelde waar. Een goede dagelijkse en gebalanceerde voeding kan dikwijls veel problemen voorkomen en draagt bij tot optimale prestaties. 

eetproblemen in de sport

Eetproblemen bij (top)sporters komen vaker voor dan men denkt. Aangezien bij judo met gewichtsklassen wordt gewerkt, is onze sport is hier gevoelig voor. Het gewicht is een dagelijkse bezigheid van onze atleten en dient men te waken over deze problematiek.

Rond dit thema is voor de (top)sporter, de begeleider en de ouder, partner of vriend vanaf heden een website ontwikkeld, www.eetproblemenindesport.be,  waar men informatie kan raadplegen zoals:

  • Wat zijn de signalen?
  • Enkele getuigenissen
  • Preventie
  • Trainingsimpact
  • Hoe hulp zoeken?
  • Interventies
  • Implicaties

Deze website wordt mogelijk gemaakt door Bloso Afdeling Topsport en kadert binnen het project ‘Eetstoornissen in de Topsport’. Dit project is een samenwerking tussen Bloso Afdeling Topsport, Eetexpert vzw en het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie.

Get Fit 2 Judo

Get Fit 2 Judo heeft als doel stabiliteitstraining te geven in functie van ongevallenpreventie. 
Judo is als gevechtsport en dus ook contactsport een intensieve sport die voor het lichaam toch een zeer grote belasting kan betekenen. Uiteraard is het risico ook sterk afhankelijk van de intensiteit waarmee de sport beoefend wordt. 

Wedstrijdjudo is uiteraard een heel ander verhaal dan het judo 55+ waarin het gezond sporten centraal staat. Veel hangt af van hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Een sportletsel of sportblessure is lichamelijke schade, opgelopen tijdens of als gevolg van het beoefenen van sport.

In samenwerking met Dr. Peter Smolders, Sport Vlaanderen en UGent werd dieper ingegaan op stabiliteitstraining ongevallenpreventie bij judoka’s. Er werd een trainingprogramma ontwikkeld met een stabiliteitsoefeningen en richtlijnen die men individueel en in de club kan implementeren. Deze specifieke oefeningen en richtlijnen kunnen alvast helpen om klaar te stomen voor het sportseizoen en om letsels bij uzelf of uw judoka’s te voorkomen.

dopingpreventie

Jij zegt toch ook nee tegen doping?! Help ons mee de judosport schoon te houden!

Doping is ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. 

Het weigeren van een controle, het verhandelen- of het in bezit hebben van een verboden stof is ook strafbaar. Daarnaast kan ook de entourage een straf krijgen, bijvoorbeeld voor het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels.

Verschillende instanties houden zich bezig met het verbannen van doping uit de sportwereld.

Samen met de Vlaamse overheid tracht Judo Vlaanderen daarom ook om de judosport in Vlaanderen op een zo eerlijke en gezonde manier te laten verlopen. Dit zodat elke judoka met gelijke wapens de strijd kan aangaan. Dit doen we enerzijds door judoka’s, coaches en ouders te informeren en anderzijds worden er onaangekondigde controles uitgevoerd door NADO, zowel binnen- als buiten wedstrijdverband.

Gebruik je voedingssupplementen? Laat ze dan zeker testen op verboden middelen!

De organisatoren van wedstrijden en andere georganiseerde sportactiviteiten zijn verplicht om erop toe te zien dat uitgesloten of geschorste personen niet deelnemen aan een door hen georganiseerde wedstrijd (geschorsten en uitgeslotenen) of andere sportactiviteit (uitgeslotenen) in om het even welke hoedanigheid (als sporter of medewerker). Bovendien moeten ze elke poging tot verboden deelname melden aan NADO Vlaanderen.

Met vragen over doping, het gebruik van voedingssupplementen of geschorste atleten (organisatoren van wedstrijden en andere georganiseerde sportactiviteiten) kunt u altijd terecht op het volgende e-mailadres: steven@vjf.be

‪#‎cleansport‬ ‪#‎no2doping‬ ‪#‎iksportslim‬

anti doping e-learning platform van wada

Het WADA “Antidoping e-learning platform”, voor de vrienden “ADeL”, biedt tal van online cursussen en tools aan voor atleten, trainers, artsen, medewerkers, bestuurders,…  

Het gebruik van ADeL is gratis. De eerste keer dat je er gebruik van wil maken, hoef je je enkel te registreren en jouw “rol” aan te duiden (trainer, atleet, bestuurder, …). Op basis van deze registratie, zal ADeL vervolgens voor jou gepersonaliseerd worden, en zullen de cursussen en tools die voor jouw rol relevant zijn tevoorschijn komen. 

MODULES:

Momenteel zijn de volgende modules reeds beschikbaar: 

 

Alpha

Bevat informatie voor atleten over de gevaren van doping en het belang van dopingcontroles. Deze tool zegt niet wat je allemaal als atleet niet mag, maar focust op de oplossingen voor atleten om tot een “propere” sport te komen. 

Coach True 

Dit is een webinar voor trainers van zowel elite- als breedtesporters. De webinar bevat verschillende modules met o.a. tutorials, rollenspellen en quizzen. 

Sport Physician’s toolkit 

Deze online toolkit bevat specifieke antidopingeducatie voor artsen waaronder ook 3 modules toegespitst op grote sportevenementen. De toolkit heeft als doel om artsen te helpen antidopingprogramma’s op te zetten die aangepast kunnen worden aan lokale culturen, omstandigheden en middelen. 

ADO Kickstart

Is gericht op medewerkers en bestuurders van sportorganisaties. Deze tool helpt hen om het dagdagelijkse antidopingbeleid in de organisatie te stroomlijnen op basis van stapsgewijze processen, sjablonen en relevante hulpmiddelen voor de verschillende aspecten van dit beleid. 

Play True Challenge 

Dit in een online game voor jeugdsporters (-19 jaar) dat de besluitvormingsvaardigheden van jongeren inzake antidoping test. 

 

EHSBO

Sport is gezond maar spijtig genoeg kom je af en toe wel eens in aanraking met een blessure, kwetsuur of sportletsel. Om deze letsels zoveel mogelijk te voorkomen, zijn preventieve maatregelen nodig.
Judo Vlaanderen wil daar blijvend op inzetten en wil haar trainers en begeleiders stimuleren om zich voldoende te informeren en bij te scholen om gepast met kwetsuren om te gaan op de tatami.  

psychisch kwetsbare jongeren

Sport verbindt en zorgt voor heel wat plezierbeleving. Sport helpt ons niet alleen lichamelijk maar ook mentaal vooruit.

Wil jouw judoclub ook een warme en toegankelijke judoclub zijn met voldoende aandacht voor de psychische kwetsbare jongeren en volwassenen?

  • Het stappenplan helpt je alvast op weg.
  • Bekijk alvast deze praktische handvatten en tools in het magazine ‘Ook wij sporten geestig gezond!‘.
 

wetenschappelijk bewezen

Sport en wetenschap zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Judo Vlaanderen heeft een samenwerkingsverband met de Vlaamse Universiteiten voor Lichamelijke opvoeding. Daar vloeiden wetenschappelijke, paramedische, psychologische, biomechanische en biometrische onderzoeken uit voort. 

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.