Gezond Sporten

Project: Gezonde Voeding

Judo en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer voeding met judo wordt geassocieerd, denken de meesten aan diëten en aftrainen. Velen denken dat ‘op voeding letten’ enkel belangrijk is in de laatste week/dagen voor een wedstrijd.

Echter is het tegengestelde waar. Een goede dagelijkse en gebalanceerde voeding kan dikwijls veel problemen voorkomen en draagt bij tot optimale prestaties. 

Artikels Judo & Voeding

Trainersbijscholingen Najaar 2024!

Bekijk het aanbod voor het najaar 2024 …

Trainersbijscholingen voorjaar 2024!

Bekijk het aanbod voor het voorjaar 2024 …

Op zoek naar inspiratie, kennis en ervaring? Volg nog een bijscholing in 2023!

Bekijk het aanbod voor de komende weken. …

Lees hier interessante artikels inzake judo en voeding.

eetproblemen in de sport

Eetproblemen bij (top)sporters komen vaker voor dan men denkt. Aangezien bij judo met gewichtsklassen wordt gewerkt, is onze sport is hier gevoelig voor. Het gewicht is een dagelijkse bezigheid van onze atleten en dient men te waken over deze problematiek.

Rond dit thema is voor de (top)sporter, de begeleider en de ouder, partner of vriend vanaf heden een website ontwikkeld, www.eetproblemenindesport.be,  waar men informatie kan raadplegen zoals:

  • Wat zijn de signalen?
  • Enkele getuigenissen
  • Preventie
  • Trainingsimpact
  • Hoe hulp zoeken?
  • Interventies
  • Implicaties

Deze website wordt mogelijk gemaakt door Bloso Afdeling Topsport en kadert binnen het project ‘Eetstoornissen in de Topsport’. Dit project is een samenwerking tussen Bloso Afdeling Topsport, Eetexpert vzw en het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie.

Get Fit 2 Judo

Get Fit 2 Judo heeft als doel stabiliteitstraining te geven in functie van ongevallenpreventie. 
Judo is als gevechtsport en dus ook contactsport een intensieve sport die voor het lichaam toch een zeer grote belasting kan betekenen. Uiteraard is het risico ook sterk afhankelijk van de intensiteit waarmee de sport beoefend wordt. 

Wedstrijdjudo is uiteraard een heel ander verhaal dan het judo 55+ waarin het gezond sporten centraal staat. Veel hangt af van hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Een sportletsel of sportblessure is lichamelijke schade, opgelopen tijdens of als gevolg van het beoefenen van sport.

In samenwerking met Dr. Peter Smolders, Sport Vlaanderen en UGent werd dieper ingegaan op stabiliteitstraining ongevallenpreventie bij judoka’s. Er werd een trainingprogramma ontwikkeld met een stabiliteitsoefeningen en richtlijnen die men individueel en in de club kan implementeren. Deze specifieke oefeningen en richtlijnen kunnen alvast helpen om klaar te stomen voor het sportseizoen en om letsels bij uzelf of uw judoka’s te voorkomen.

dopingpreventie

Jij zegt toch ook nee tegen doping?! Help ons mee de judosport schoon te houden!

Doping is ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het weigeren van een controle, het verhandelen- of het in bezit hebben van een verboden stof is ook strafbaar. Daarnaast kan ook de entourage een straf krijgen, bijvoorbeeld voor het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels.

Verschillende instanties houden zich bezig met het verbannen van doping uit de sportwereld.

Met vragen over doping, het gebruik van voedingssupplementen of geschorste atleten ( organisatoren van wedstrijden en andere georganiseerde sportactiviteiten) kunt u altijd terecht bij de dopingpreventieverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: sally.scheers@judovlaanderen.be 

EHSBO

Sport is gezond maar spijtig genoeg kom je af en toe wel eens in aanraking met een blessure, kwetsuur of sportletsel. Om deze letsels zoveel mogelijk te voorkomen, zijn preventieve maatregelen nodig.
Judo Vlaanderen wil daar blijvend op inzetten en wil haar trainers en begeleiders stimuleren om zich voldoende te informeren en bij te scholen om gepast met kwetsuren om te gaan op de tatami.  

psychisch kwetsbare jongeren

Sport verbindt en zorgt voor heel wat plezierbeleving. Sport helpt ons niet alleen lichamelijk maar ook mentaal vooruit.

Wil jouw judoclub ook een warme en toegankelijke judoclub zijn met voldoende aandacht voor de psychische kwetsbare jongeren en volwassenen?

  • Het stappenplan helpt je alvast op weg.
  • Bekijk alvast deze praktische handvatten en tools in het magazine ‘Ook wij sporten geestig gezond!‘.
 

wetenschappelijk bewezen

Sport en wetenschap zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Judo Vlaanderen heeft een samenwerkingsverband met de Vlaamse Universiteiten voor Lichamelijke opvoeding. Daar vloeiden wetenschappelijke, paramedische, psychologische, biomechanische en biometrische onderzoeken uit voort. 

Kies kleur tegen pesten

Logo Kies kleur tegen Pesten

1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil daar samen met kinderen, jongeren, (sport)organisaties en hun begeleiding iets aan doen.

Jaarlijks wordt het pesten in de aandacht gebracht tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten. De Week wil een aanmoediging en een inspiratie zijn om werk te maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren. Ga zeker eens  een kijkje nemen.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.