Kyu-graden

De hoofdtrainer kent de kyugraadswijzigingen tot en met 1ste kyu toe. De clubsecretaris geeft de graden in in de ledendatabase. De hoofdtrainer blijft de eindverantwoordelijke voor het toekennen van de kyugraden (leerlinggraden).

Jeugdjudopaspoort

Hiernaast vind je de leerlijn en het examenprogramma voor het behalen van de kyu-graden. Deze huidige leerlijn kyu-graden en bijhorend examenprogramma wordt momenteel herwerkt en vanaf september 2024 vervangen.

Het jeugdjudopaspoort bevat je persoonlijke gegevens, de eindtermen voor de diverse gordels, enige toelichting omtrent de judo-etiquette, nuttige adressen en andere interessante gegevens. Dit boekje is verkrijgbaar tot juni 2024.

Je kan er de eindtermen en alle technieken voor de diverse gordels in terugvinden (conform de huidige leerlijn). Deze leerlijn en dit boekje wordt door de projectgroep die werkt rond meerjarenontwikkeling samen met de Commissie Graden en techniek herwerkt.

Jeugddiploma

Download hier je printbare jeugddiploma’s, van de 1ste tot en met de 5de Kyu.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.