Jeugdcoördinator

Een jeugdcoördinator heeft een belangrijke functie binnen elke club. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goede jeugdwerking binnen de club. Het is heel belangrijk dat er steeds overleg is met de juiste personen binnen de club. 

Wanneer je als club wilt voldoen aan instapvoorwaarden voor Jeugdjudofonds dient er per club een jeugdcoördinator aangeduid worden. Deze wordt in het organogram kenbaar gemaakt.

Deze jeugdcoördinator 

  • is lid van de club waarvoor hij als jeugdcoördinator is aangeduid
  • dient bij voorkeur minumum houder van het diploma initiator te zijn 
  • heeft in samenspraak met het clubbestuur een visie over jeugdwerking
 

Taakomschrijving:

  • het opstellen en opvolgen van het jeugdsportbeleidsplan over een termijn van 4 jaar in overleg met het clubbestuur
  • het jaarlijks opstellen van sporttechnisch programma voor judoka’s tot 18 jaar in samewerking met de verantwoordelijke groepstrainer en in overleg met de hoofdtrainer
  • het jaarlijks aan het clubbestuur voorstellen van een begroting voor de jeugdwerking
  • Het jaarlijks, in overleg met de hoofdtrainer, samenstellen van de trainersteams voor de jeugdtrainingen en wedstrijden
  • het aansturen van het trainersteam dat het jaarprogramma dienst op te volgen
  • het onderhouden van contact met ouders
  • het trainersteam bijstaan in conflictsituaties, dit samen met de API van de club