Commissies

Judo Vlaanderen huisvest 11 commissies en 1 Raad van Hogere Graden die elk hun stempel drukken op verschillende aspecten van de judosport. Wie er in welke commissie zetelt, kan je hier nagaan. 

Laat zeker weten wanneer je zelf interesse zou hebben voor 1 van deze commissies. Geregeld komt er een plaatsje vrij. We zijn steeds op zoek naar enthousiaste en geëngageerde commissieleden.

In het intern reglement kan u nalezen welke mandaten en taken deze commissies hebben en hoe deze zijn opgebouwd.

Welke commissie zoek je?

Graden & techniek (CGT)

Judo voor allen (CJVA)

Beleidsadvies (BAC)

De beleidsadviescommissie is samengesteld uit:

  • een vertegenwoordiging van alle Provincies en
  • één afgevaardigde van de Topsportcommissie,
  • de Scheidsrechterscommissie,
  • de Wedstrijdorganisatiecommissie,
  • de Commissie Graden en Techniek
  • en de Commissie Judo voor Allen.


Deze wordt opgevolgd door Operationeel Manager Sophie Block.

Ethische Commissie (EC)

Deze commissie handelt volledig autonoom. Deze adviseert de API voor Judo Vlaanderen en geeft advies aan Judo Vlaanderen inzake het beleid van Gezond en Ethisch Sporten. De leden van de Ethische Commissie hebben een mandaat van 23/06/2021 tot 23/06/2025. 

Shodan Shiken Jury

Deze leden zorgen ervoor dat de Shodan Shiken op een correcte manier verloopt en iedereen op eenzelfde manier beoordeeld wordt. 

Raad van hogere graden

De vergadering van de raad van hogere graden heeft plaats in de maand juni, op het einde van het sportseizoen. De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van hogere graden en de voorzitter van Judo Vlaanderen.
De raad van hogere graden is samengesteld uit alle judoka’s met een geldige vergunning vanaf de graad van 4de DAN en de leden van het bestuursorgaan.  

De raad van hogere graden is een raadgevend orgaan op technisch gebied. Op deze vergadering worden de diploma’s van 4de DAN en hoger uitgereikt.

Voorzitter Raad van Hogere Graden
Dirk De Maerteleire
Secretaris Raad van Hogere Graden
David Deleu

Scheidsrechterscommissie (SRC)

Voorzitter
Ego Sijmens
Regionaal dispatcher SR & TO
Geert Van Ryssel
Secretaris - Lid
Jeroen Van Doorsselaere
Verantwoordelijke SR
Tim Bynens
Lid
Thomas Vanderbeeck
Verantwoordelijke TO
Francine Martens

Topsportcommissie

Voorzitter
Technisch Directeur Topsport
Koen Sleeckx
Plaatsvervangend voorzitter
Dossierbeheerder Topsport BO
Jasper Lefevere
Topsportexpert
Eddy Desmedt
Hoofd jeugdopleidingen
Tijl Lindekens
Judo Expert 
Heidi Rakels
Interdisciplinair Team
Luc Moerman
Interdisciplinair Team
Dr. Peter Smolders
Extern Topsportexpert
Programmamanager BOIC
Bob Maesen
Programmamanager Sport Vlaanderen
Wim Meiresonne
Vertegenwoordiger Atleten
Matthias Casse

Sportcommissie

Voorzitter
Technisch Directeur Topsport
Koen Sleeckx
Interdisciplinair Team
Tom Verhoeven
Hoofd jeugdopleidingen
Tijl Lindekens

Tuchtcommissie

Voorzitter
Meester Marc Schollier
Lid
Advocaat - Associated Partner Everest - Law
Academisch Consultant Sport & Crime UGent
Mathieu Baert
Plaatsvervangend Lid
Frans Sablon

Wedstrijdorganisatie commissie

Voorzitter
Ludwig Bogaerts
Afgevaardigde scheidsrechterscommissie
Geert Van Ryssel
Lid
Eddy Raeymaekers
Lid
Jan Geboes
Lid
Wim Decock
Lid
Stefaan De Wandeler
Lid
Pieter Marchand
Lid
Matthias Verrykt
Lid
Sara Raeymaekers
Lid
Rudy Everaert
Lid
Kris Geboes

Medische commissie

Voorzitter
Dr. Peter Smolders
Lid (BO)
Prof. Dr. Peter Vermeir
Lid (DSKO)
Leen Dom
Lid (TDT)
Koen Sleeckx
Lid (student geneeskunde)
Ruben Vermeir
Lid (sportkine)
Lisa Leyman
Lid (sportpsychologe)
Katrien Natoli
Lid (OM)
Sophie Block
Lid (kine)
Eveline Jolie
Lid (sportdiëtiste)
Amelie Rosseneu

Digital Technology

Coördinatie
Didier Franceus
Caresystemen
JP Dziergwa
Caresystemen
Filip Van Huffel
Netwerk
Maarten D'Hooghe
Caresystemen
Jarne Lattré

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.