Commissies

Judo Vlaanderen huisvest 11 commissies en 1 Raad van Hogere Graden die elk hun stempel drukken op verschillende aspecten van de judosport. Wie er in welke commissie zetelt, kan je hier nagaan. 

Laat zeker weten wanneer je zelf interesse zou hebben voor 1 van deze commissies. Geregeld komt er een plaatsje vrij. We zijn steeds op zoek naar enthousiaste en geëngageerde commissieleden.

In het intern reglement kan u nalezen welke mandaten en taken deze commissies hebben en hoe deze zijn opgebouwd.

Welke commissie zoek je?

Graden & techniek (CGT)

Judo voor allen (CJVA)

Beleidsadvies (BAC)

De beleidsadviescommissie is samengesteld uit:

  • een vertegenwoordiging van alle Provincies en
  • één afgevaardigde van de Topsportcommissie,
  • de Scheidsrechterscommissie,
  • de Wedstrijdorganisatiecommissie,
  • de Commissie Graden en Techniek
  • en de Commissie Judo voor Allen.


Deze wordt opgevolgd door Operationeel Manager Sophie Block.

Ethische Commissie (EC)

Deze commissie handelt volledig autonoom. Deze adviseert de API voor Judo Vlaanderen en geeft advies aan Judo Vlaanderen inzake het beleid van Gezond en Ethisch Sporten. De leden van de Ethische Commissie hebben een mandaat van 23/06/2017 tot 23/06/2021. 

Shodan Shiken Jury

Deze leden zorgen ervoor dat de Shodan Shiken op een correcte manier verloopt en iedereen op eenzelfde manier beoordeeld wordt. 

Raad van hogere graden

De vergadering van de raad van hogere graden heeft plaats in de maand juni, op het einde van het sportseizoen. De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van hogere graden en de voorzitter van Judo Vlaanderen.
De raad van hogere graden is samengesteld uit alle judoka’s met een geldige vergunning vanaf de graad van 4de DAN heren, 3de DAN dames en de leden van het bestuursorgaan. De kandidaten moeten ten volle 21 jaar zijn. 

De raad van hogere graden is een raadgevend orgaan op technisch gebied. Op deze vergadering worden de diploma’s van 5de DAN en hoger uitgereikt.

Voorzitter Raad van Hogere Graden
Dirk De Maerteleire
Secretaris Raad van Hogere Graden
David Deleu

Scheidsrechterscommissie (SRC)

Regionaal dispatcher SR & TO
Marcel Celis
Secretaris - Lid
Jeroen Van Doorsselaere
Verantwoordelijke SR
Tim Bynens

Topsportcommissie

Voorzitter
Technisch Directeur Topsport
Koen Sleeckx
Plaatsvervangend voorzitter
Dossierbeheerder Topsport BO
Jasper Lefevere
Hoofdtrainer
Mark Van der Ham
Hoofd jeugdopleidingen
Tijl Lindekens
Judo Expert 
Heidi Rakels
Interdisciplinair Team
Tom Verhoeven
Interdisciplinair Team
Peter Smolders
Vertegenwoordiger Clubtrainers
Roeland De Croo
Vertegenwoordiger Atleten
Matthias Casse
Sport Vlaanderen
Filip Vanherstraeten
Extern Topsportexpert
Topsportdirecteur BOIC
Olav Spahl
Afdelingshoofd Topsport Sport Vlaanderen
Tom Coeckelberghs
Topsportexpert
Eddy Desmedt

Sportcommissie

Voorzitter
Technisch Directeur Topsport
Koen Sleeckx
Hoofdtrainer
Mark Van der Ham
Hoofd jeugdopleidingen
Tijl Lindekens
Interdisciplinair Team
Tom Verhoeven

Tuchtcommissie

Voorzitter
Marc Schollier
Lid
Mathieu Baert
Plaatsvervangend Lid
Frans Sablon

Wedstrijdorganisatie commissie

Voorzitter
Ludwig Bogaerts
Afgevaardigde scheidsrechterscommissie
Marcel Celis
Lid
Eddy Raeymaekers
Lid
Jan Geboes
Lid
Stef Leynen
Lid
Rita De Block
Lid
Rebecca De Muynck
Medewerker
Wim Decock
Medewerkster
Sara Raeymaekers
Medewerker
Pieter Marchand
Medewerker
Kris Geboes

Medische commissie

Voorzitter
Peter Smolders
Lid
Luc Moerman
Lid
Tom Verhoeven
Lid
Koen Sleeckx
Lid
Vincent Adriaensen

Digital Technology

Coördinatie
Didier Franceus
Caresystemen
JP Dziergwa
Caresystemen
Filip Van Huffel
Netwerk
Maarten D'Hooghe
Caresystemen
Jarne Lattré

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.