Bestuursorgaan Judo Vlaanderen

Hier kan je kennis maken met het bestuursorgaan van Judo Vlaanderen. Ontdek wie zich met hart en ziel inzet voor onze sport en hoe het bestuursorgaan functioneert, wie welke bevoegdheden heeft en waar je hun beslissingen kan terugvinden.

Leden

Voorzitter
Portefeuille Techniek & Ontwikkeling
Mike Van de Rostyne
Ondervoorzitter
Portefeuilles Topsport & Communicatie
Jasper Lefevere
Secretaris-Generaal
TBA
Bestuurder
Bart De Smet
Financieel Beheerder
Penningmeester
Geert Claes
Bestuurder
Portefeuilles Marketing & Sponsors
Breedtesport
Marnix Vangheluwe

modaliteiten

VJF Favicon

De modaliteiten rond de benoeming, samenstelling, duur, afzetting en bevoegdheden van het Bestuursorgaan alsook over de mogelijkheden om specifieke bevoegdheden toe te kennen aan personen binnen of buiten het Bestuursorgaan worden geregeld door de statuten en het intern reglement.

goed bestuur

VJF Favicon

Om de continuïteit van de werking te waarborgen wordt een gefaseerd rooster van aftreden van de bestuurders toegepast.
Het Bestuursorgaan vergadert op regelmatige tijdstippen volgens een vooraf bepaalde agenda (onder voorbehoud van wijzigingen).

Het Bestuursorgaan waarborgt een passende bekendmaking en openbaring van haar beslissingen via de publieke verslaggeving BO.
Het BO kan rechtstreeks gecontacteerd worden via het mailadres dl_bestuur@judovlaanderen.be. Evenwel wijzen wij u erop dat de medewerkers van Judo Vlaanderen steeds de 1ste aangewezen aanspreekpunten voor clubs (en judoka’s) zijn en dat dit mailadres is voorbehouden voor uitzonderlijke meldingen en/of officiële klachten.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.