Bestuursorgaan Judo Vlaanderen

Hier kan je kennis maken met het bestuursorgaan van Judo Vlaanderen. Ontdek wie zich met hart en ziel inzet voor onze sport en hoe het bestuursorgaan functioneert, wie welke bevoegdheden heeft en waar je hun beslissingen kan terugvinden.

Leden

Ondervoorzitter
Wedstrijdorganisatie
Marcel Celis
Financieel Beheerder
Penningmeester, Opleidingen
Geert Claes
Secretaris-Generaal
Bart De Smet
Bestuurder
Marketing & Sponsoring
Marnix Vangheluwe
Bestuurder
Graden & Techniek
Christophe Inghelbrecht
Bestuurder
G-judo, Ethiek, Klachten
Sara Raeymaekers
Bestuurder
Breedtesport
Jan Pepermans
Bestuurder
Graden & Techniek
Wim Willems
Bestuurder
Vrijwilligers,
G-judo (wedstrijden & SR G-judo),
Special Olympics
Ego Sijmens

modaliteiten

VJF Favicon

De modaliteiten rond de benoeming, samenstelling, duur, afzetting en bevoegdheden van het Bestuursorgaan alsook over de mogelijkheden om specifieke bevoegdheden toe te kennen aan personen binnen of buiten het Bestuursorgaan worden geregeld door de statuten en het intern reglement.

goed bestuur

VJF Favicon

Om de continuïteit van de werking te waarborgen wordt een gefaseerd rooster van aftreden van de bestuurders toegepast.
Het Bestuursorgaan vergadert op regelmatige tijdstippen volgens een vooraf bepaalde agenda (onder voorbehoud van wijzigingen).

Het Bestuursorgaan waarborgt een passende bekendmaking en openbaring van haar beslissingen via de publieke verslaggeving BO.
Het BO kan rechtstreeks gecontacteerd worden via het mailadres dl_bestuur@judovlaanderen.be. Evenwel wijzen wij u erop dat de medewerkers van Judo Vlaanderen steeds de 1ste aangewezen aanspreekpunten voor clubs (en judoka’s) zijn en dat dit mailadres is voorbehouden voor uitzonderlijke meldingen en/of officiële klachten.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.