G-judo

De doelstelling van het integratiebeleid is het sportaanbod voor personen met een (fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of psychische) beperking te verruimen zodat elke sporter met een beperking kan kiezen waar en hoe hij/zij gaat sporten: in een handicapspecifieke club of in een reguliere club met een G-werking.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het volledig geïntegreerd sporten, waarbij mensen met en zonder beperking sporten met en tegen elkaar (inclusief sporten) en het sporten van mensen met een beperking in een apart team of aparte afdeling binnen de club, in een zgn. G-afdeling (exclusief sporten).

Judo Vlaanderen wil de sportparticipatie van personen met een beperking in de bij haar aangesloten sportclubs bevorderen. Hiervoor heeft Judo Vlaanderen een samenwerkingsverband afgesloten met G-sport Vlaanderen.

nuttige informatie

Hiernaast vind je allerlei documenten, zoals de wedstrijdreglementen voor G-Judo en het traject van het examenprogramma. Evenals links naar andere interessante websites met relevante informatie.

g-judopas

G-judo is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Niet alleen het niveau van de G-judoka’s is steeds meer gevarieerd, maar ook de aard van de beperking is heel verschillend. Het G-judocircuit (een samenwerking JVG-sport VlaanderenSporta en Special Olympics Belgium) staat open voor alle sporters met een beperking die door bepaalde drempels niet op gelijke voet met anderen kunnen kampen in het reguliere circuit. 

Om ons een beter beeld te kunnen vormen van de deelnemers aan de G-judotoernooien en een kwalitatieve organisatie te coördineren, zal elke G-judoka die wil deelnemen aan een G-judotoernooi vanaf september 2020 een G-judopas nodig hebben. 

Voor het verkrijgen van een G-judopas dien je een geldig attest van de beperking binnen te brengen bij de sportfederatie waar je leden zijn aangesloten. Dit kan per post of e-mail. Afhankelijk van de aard van de beperking breng je een van onderstaande attesten binnen voor 1 augustus 2020:
– Attest A: verstandelijke beperking
– Attest B: autismespectrumstoornis
– Attest C: andere aard van beperking dan attest A en B 

Een G-judopas dien je éénmalig aan te vragen. Wie reeds deelnam aan de Special Olympics of wie reeds in het verleden een attest indiende, dient geen attest meer binnen te brengen. 

Met de invoering van het attest willen we niemand uitsluiten, integendeel! We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer op maat G-judo verder kunnen uitbouwen. Vanaf  september 2020 maakt de G-judopas deel uit van de sportzak die de G-judoka meeneemt naar de toernooien. 

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.