Project: Vallen zonder zorgen

Van 2015 tot en met 2019 werd het project vallen zonder zorgen gerealiseerd in samenwerking met de KBC. Vanaf 2015 tot en met 2019 bereikten we 1236 mensen die een sessie vallen zonder zorgen gevolgd hebben. 41 clubs verleenden hun medewerking om deze sessies in goede banen te leiden.

Na een stop van bijna 2 jaar omwille van covid-19 gaan we in 2022 door met dit belangrijk maatschappelijk project. 

wens je een sessie te organiseren?

Ben je een club of organisatie die een “sessie vallen zonder zorgen voor de actieve 55+ er” wil organiseren?

Vallen zonder zorgen: veilig leren vallen voor de actieve 55+er.

Wist je dat:

  • in 40% tot 60% van de gevallen een valpartij van een oudere persoon tot een lichamelijk letsel leidt?
  • ongeveer 77% van de ouderen, opgenomen met een trauma in het ziekenhuis, door een valincident op de spoeddienst belandt?
  • globaal genomen 40% van de overlijdens door letsels/verwondingen bij ouderen toe te schrijven is aan valpartijen?

Het is dus heel belangrijk om een juiste reflex aan te leren bij het struikelen en het uitglijden.

EU FALLS FESTIVAL 2022 - Abstract en poster

Het abstract dat Jean Pierre Dziergwa indiende bij het wetenschappelijk comité van dit Internationaal congres omtrent de valproblematiek bij ouderen, werd goed bevonden voor een poster sessie. Organisator was het Expertisecentrum val -en fractuurpreventie (EVV) van de KU Leuven. De poster geeft een overzicht van het project ‘Vallen zonder zorgen’ tussen 2015-2019. Wereldwijd is Judo Vlaanderen wellicht de enige die cijfermatig kan aantonen dat heel wat oudere mensen nog in staat zijn judo valtechnieken  aan te leren bij struikelen en uitglijden. Moet er dan nog ‘evidence based’ zijn – dixit EVV- is de vraag…

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.