Judo 55+

De  commissie Judo voor Allen en de projectgroep 55+ werken aan een gestructureerd en aangepast aanbod voor judoka’s 55+, meer specifiek spreken we over de herstarters (reeds judo beoefend op jongere leeftijd), eventueel zelfs starters (nog nooit judo beoefend), maar zeker de ‘gevorderden’.

De gevorderden zijn de hogere graden die al lang judo beoefenen, maar voelen dat de traditionele (club)trainingen niet meer beantwoorden aan hun behoeften, mogelijkheden en competenties. 

Clubwerking

In de bijgevoegde brochure tracht Raf Tits de geïnteresseerde judoclubs op weg te helpen bij het organiseren van een aanbod. Je vindt er twee cases ter inspiratie en een draaiboek om zelf mee aan de slag te gaan.

project vallen zonder zorgen

Van 2015 tot en met 2019 werd het project vallen zonder zorgen gerealiseerd in samenwerking met de KBC. Vanaf 2015 tot en met 2019 bereikten we 1.236 mensen die een sessie vallen zonder zorgen gevolgd hebben. 41 clubs verleenden hun medewerking om deze sessies in goede banen te leiden.

Omwille van de covid-19 maatregelen vond in 2020 géén enkele sessie plaats. We gaan echter door met dit maatschappelijk project en hopen op een nieuwe start in 2021!

Ben je een club of organisatie die een sessie ‘Vallen zonder zorgen voor de actieve 55+er’ wil organiseren?

Vallen zonder zorgen: veilig leren vallen voor de actieve 55+er.

Wist je dat:

  • in 40% tot 60% van de gevallen een valpartij van een oudere persoon tot een lichamelijk letsel leidt?
  • ongeveer 77% van de ouderen, opgenomen met een trauma in het ziekenhuis, door een valincident op de spoeddienst belandt?
  • globaal genomen 40% van de overlijdens door letsels/verwondingen bij ouderen toe te schrijven is aan valpartijen?

Het is dus heel belangrijk om een juiste reflex aan te leren bij het struikelen en het uitglijden.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.