Corona

Safety First! Wie had gedacht dat de slagzin van het fratsende veiligheidsteam van Dirk Porrez, ‘de Smos’ en Co in 2020 bittere ernst zou worden … Nu we stilaan in goede richting alle opstartfases in de sportsector doorlopen, beseffen we maar al te goed dat sport beleven vòòr en na de Corona-pandemie anders zal zijn, tenminste totdat er een afdoend vaccin wordt ontwikkeld. En dan nog. 

corona-nieuws

Deelname JeugdJudoFonds wordt 3x beloond vanuit Sport Vlaanderen

Op voorstel van minister van Sport Ben Weyts besliste de Vlaamse Regering onlangs over een nieuw steunpakket van €10 milj. voor de Vlaamse sportclubs …

Sporten in tijden van Corona: maatregelen vervallen vanaf 1 september

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig …

Kantine van je sportclub verplicht gesloten? Unisono verlaagt je factuur voor 2021

Sportkantine in 2021 verplicht gesloten door de overheidsmaatregelen tegen Corona? Vraag binnen de 15 dagen een compensatie aan bij Unisono …

Hier kan je de laatste updates vinden over de gevolgen van de opmars van het Covid-19 virus op onze organisatie.

Wij proberen jullie steeds zo goed en zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van alle maatregelen en wijzigingen.

corona-pakket

Judoclubs die wedstrijden en tornooien organiseren, zullen ook met dit extra veiligheidsaspect rekening moeten houden. Naast alle opgelegde veiligheidsregels zullen bijgevolg een aantal veiligheidsattributen nodig zijn. Als federatie vinden we het onze taak hierin de clubs bij te staan. Zeker in een eerste fase. 

Vandaar dat we een zogenaamd ‘Corona-pakket’ met handige attributen samenstellen voor tornooi-organisatoren. Judoclubs die lid zijn van JV kunnen binnenkort zo’n Corona-pakket reserveren voor de organisatie van hun event.

Teneinde een Corona-pakket voor de tornooi-organisatoren samen te stellen, heeft JV de volgende items aangekocht. Het betreft attributen zoals desinfectiepalen, stoepbord, signalisatie, ontsmettingsgerief, poetsgerief, plexiglas, … Vanaf midden september zal dit Corona-pakket ter beschikking worden gesteld aan organiserende clubs. 

Reserveer het corona-pakket door middel van de link en download de signalisatie volgens de nieuwe branding van Judo Vlaanderen.

belangrijkste maatregelen

Als u hoest, niest of andere griepachtige symptomen vertoont, kom dan NIET naar de training, kom dan NIET op de tatami, hoe groot uw judoverlangen ook is. Eigenlijk geldt dit altijd, maar in deze specifieke situatie met het Coronavirus nog meer. 

Blijf bijgevolg thuis, stel u in contact met uw huisarts en die zal dan samen met u bepalen of een Coronatest aangewezen is of niet.  Van zodra de uitslag van een eventuele test bekend is, deel deze dan ook mee aan uw judoverantwoordelijken.

Activiteiten regionaal en nationaal

In Vlaanderen en België kunnen alle activiteiten binnen de schoot van de Vlaamse Judovereniging vorlopig nog gewoon plaatsvinden. Clubtrainingen, regionale trainingen, wedstrijden en stages gaan dus gewoon door zoals gepland.

Activiteiten internationaal

Wat de internationale activiteiten in het buitenland betreft, deze zijn uiteraard ook afhankelijk van de lokale autoriteiten waar ze plaatsvinden. Op de websites van de EJU en de IJF worden eventuele geannuleerde organisaties snel vermeld. 

Wat eventuele internationale activiteiten betreft in België: een eventueel uitreisverbod vanuit bepaalde zones/landen kan een impact hebben op het deelnemersaantal, en voor alle deelnemers (zowel Belgen als buitenlanders) gelden de regels opgelegd door onze overheden. Dus bij ziektesymptomen contact vermijden, via huisarts of arts van de organisatie eventueel een Coronatest laten afnemen en bij positieve uitslag zal een quarantaine thuis in het hotel of in een referentieziekenhuis worden opgelegd.

Besluit: Alle judo activiteiten kunnen nog altijd plaats vinden; een goed respect van de hierboven vermelde basismaatregel is noodzakelijk en voor internationale activiteiten raadpleegt u best vooraf de betrokken websites.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.