Clubbestuur

Wens je zelf in je club of vereniging meer in te zetten om mee de visie van jouw club te bepalen? Dan is deel uitmaken van het clubbestuur wel iets voor jou. We moeten afstappen van het oubollige imago van clubbestuurders. Het is niet de leeftijd, maar de visie die belangrijk is, nl. openstaan voor de noden en ideeën van alle belanghebbenden binnen een club.

Het is heel belangrijk om een evenwichtige vertegenwoordiging in het bestuur te krijgen, een mooi evenwicht van generaties, zowel de oudere als de nieuwe generatie hebben absoluut een meerwaarde in het clubbestuur. Er moet oog zijn voor zowel organisatorische, financiële en sportspecifieke aspecten alsook het fun aspect en de veiligheid binnen de judoclub en dit voor iedereen. Hoe meer diverse insteken een bestuur heeft van trainer, judoka, ouder en sympathisanten die soms niets van judo kennen, hoe beter deze kan inspelen op de noden en vragen van al deze actoren binnen de judoclub. 

Voldoende rotatievermogen in een judoclub is eveneens van grote waarde. Clubbestuurders die vaak heel mooie zaken hebben gedaan voor hun club, blijven soms te lang in het bestuur zitten en zien hun takenpakket enkel maar toenemen. Je kan dan kiezen als club alles op dezelfde manier te blijven bolwerken of je haalt wat frisse wind binnen om bepaalde zaken met een frisse kijk aan te pakken.

Soms is stilstaan bij de zaken, evalueren en met een duidelijk doel en een duidelijke visie vooruit willen een absolute meerwaarde.

Ben jij deze frisse wind?

wat inspiratie als nieuwe clubbestuurder

Hier kan je je al wat interessante filmkes bekijken van Berend Rubingh over hoe je jouw club vooruit kunt helpen.

Wij proberen als federatie de bestuursleden zoveel mogelijk te ondersteunen in het dagelijkse beheer van hun clubs.

  • Door tools aan te reiken zoals het inschrijvingssysteem en de uitleendienst,
  • door verschillende opleidingen te voorzien, al dan niet in samenwerking met derden,
  • door informatie en advies aan te reiken over allerlei financiële kwesties,
  • door ondersteuning te verlenen op het gebied van de tewerkstelling van vrijwilligers, sportwerkers, studenten,…
 
Via deze link kan je naar het menu van de clubmedewerker gaan. 

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.