Beleid 2021 – 2024

Hier komt u alles te weten over het beleid 2021 – 2024. Gaandeweg zal hier meer uitleg komen te staan om elk van jullie op een duidelijke manier wegwijs te maken in de opdracht van Judo Vlaanderen. Elk jaar wordt er een jaaractieplan opgesteld dat zich aanpast aan de actuele noden van dat moment.

Ook vinden we het belangrijk om input te krijgen op elk niveau om zo samen vooruit te gaan en onze sport op een fijne manier te kunnen beoefenen.

Beleidsplan

Jaaractieplannen

Verder verwijzen we graag naar de AV waar u de jaarverslagen en de presentaties van de Algemene Vergadering kan nalezen.

 

De BeleidsAdviesCommissie komt minstens 2 x per jaar bijeen om ervoor te zorgen dat het beleid ook op alle fronten gevoed wordt vanuit de commissies en provincies. 

Met de Meetup Clubs gaan we ook meer inbreng voorzien op regelmatige basis over bepaalde topics waardoor we ons niet enkel baseren op een vragenlijst eens in de 4 jaar, maar continu in dialoog staan met de clubs en daardoor ook sneller kunnen inspelen op de noden.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.