JV aanwezig op BOIC Forum voor Officials

BURST/BRUSSEL – De Commissie Officials van het BOIC organiseerde op vrijdagavond 13 oktober jl. het ‘Forum for young officials with international ambitions’.

Voor Judo Vlaanderen tekende internationaal scheidsrechter Heather Loontjens, lid van deze BOIC Commissie, present, samen met twee jonge, beloftevolle nationale scheidsrechters, met name Anke Verelst en Jarne Van Vlierberghe.

V.l.n.r.: Jarne Van Vlierberghe, Heather Loontjens & Anke Verelst

Met dit Forum wil het BOIC jonge officials (minimumleeftijd: +18 jaar) met internationale ambities steunen, inspireren en motiveren.

Want zonder officials, geen sport. Zo wil de Commissie tegemoet komen aan de hedendaagse uitdagingen voor sportfederaties en officials: hoe kan je als federatie officials vinden? Hoe motiveer je officials om een internationale carrière na te streven? En welke uitdagingen ervaren officials op het terrein?

Die vragen werden tevens voorgelegd aan de twee centrale gastsprekers van de avond.
Professor Paul Wylleman van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is performance psycholoog voor Team Belgium. Hij belichtte vooral het mentale aspect en de verschillende facetten voor officials.

Scheidsrechter Laurine Delforge is zelf lid van de Commissie Officials van het BOIC. Als internationaal scheidsrechter in het veldhockey floot zij op jonge leeftijd al tal van topwedstrijden, inclusief een Olympische finale. Zij deelde dan ook graag haar ervaring delen met jonge officials met ambitie.

De avond werd afgesloten met een netwerkdrink waarbij de aanwezige officials ervaringen deelden.

Christan Pierre
Media & Communicatie

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.