Aanpassing vergunningsprijzen vanaf 1 augustus

BURST – Naar aanleiding van de verschillende indexeringen die wij de laatste maanden ondergaan hebben, zijn wij genoodzaakt de vergunningsprijzen aan te passen; deze aanpassing werd trouwens reeds goedgekeurd op de recentste Algemene Vergadering. De laatste aanpassing dateert van eind 2019 en ondertussen werd de spilindex reeds verscheidene malen overschreden. Meer nog, indien wij de index der consumptieprijzen van januari 2022 vergelijken met januari 2020, gaat dit over een stijging van 8,63 %.

Evenwel begrijpen wij als bestuursorgaan maar al te goed dat de voorbije twee jaar niet evident geweest zijn; zowel niet voor de judoka’s als voor de clubs. Echter, ook voor Judo Vlaanderen is dit géén eenvoudige periode geweest. Wij rekenen evenwel op uw begrip aangezien ook voor ons de verschillende indexeringen bijkomende kosten genereren; onder andere onze leveranciers hebben de prijzen verhoogd, de lonen van de medewerkers worden geïndexeerd, de huur van accommodaties is duurder geworden, …

Hiermee rekening houdend, wensen wij toch nogmaals te benadrukken, dat wij deze verhoging slechts gedeeltelijk toepassen. Dat wil zeggen dat wij alle vergunningen slechts gaan verhogen met 1,- euro en dit vanaf 1 augustus 2022. Indien wij de normale, volgens het huishoudelijk reglement vastgelegde verhoging zouden toepassen, zou deze verhoging in de meeste gevallen 2 à 3 euro bedragen.
Deze gedeeltelijke verhoging – waarbij wij als federatie toch een aanzienlijk bedrag aan inkomsten niet zullen ontvangen, terwijl wijzelf toch méér kosten hebben – komt dan ook volledig ten goede van de leden. Bovendien wensen we de aandacht erop te vestigen dat deze uitzonderlijke maatregel in feite van blijvende aard is in die zin dat de nieuw vastgelegde prijzen als basis zullen dienen voor eventuele toekomstige aanpassingen waardoor de huidige – niet toegepaste verhoging – verworven is voor toekomstige jaren.

Nieuwe vergunningsprijzen vanaf 01/08/2022

• U15 en ouder: 46€
• U13: 43€
• Kleuter U7/G-judo/Senpai Fit: 24€

Het Bestuursorgaan

Aanmaak datum

24 mei 2022

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.