Aanpassingen labels Jeugdjudofonds 2022

Beste clubs,

Het bestuursorgaan van Judo Vlaanderen heeft een compromis gesloten voor de aanvragen van het Jeugdjudofonds 2022.

Er heerste veel misnoegdheid binnen clubs omtrent het al dan niet behalen van voldoende punten om een dossier in te dienen. Bijgevolg werden in het dossier een reeks aanpassingen aangebracht waardoor er fouten geslopen zijn in het werkingstotaal en de verhoudingen van de verschillende criteria. Dit had op zijn beurt ook een impact op het behalen van de labels ( brons-zilver-goud).

Gezien deze problemen is het meer dan correct dat we een gulden middenweg vinden in de fouten die gebeurd zijn.

Concreet is het volgende afgesproken:

“ Clubs die in het jaar 2021 een label hebben verdiend, kunnen ditzelfde label aanvragen voor het jaar 2022. Clubs die het JJF ingediend hebben in 2022 een betere score hebben, kunnen de beste score aanvragen.  Clubs die ingediend hebben voor 2022 en gezakt zijn van label tov 2021 kunnen het label van 2021 aanvragen.

Subsidies die uitgekeerd zijn voor de dossiers 2022 zullen niet worden aangepast, hier kan niets meer aan gewijzigd worden. “

Labels aan te vragen bij Silke Vervaet: silke.vervaet@judovlaanderen.be uiterlijk tem 30/11/2022.

We hopen dat we hiermee aan de bekommernissen van de clubs tegemoet komen.

Voor het komende jaar 2023 zitten we vast aan de termijnen van Sport Vlaanderen (indiendatum is 1/11/2022). Het was niet mogelijk om grote aanpassingen te doen. Er zijn aanpassingen gebeurd om het werkingstotaal opnieuw te verhogen en een aantal items terug op te nemen die in 2022 geschrapt waren.

Voor het jaar 2024 werken we aan een grondige aanpassing die goed wordt voorbereid.

Maarten Bogaert
General Manager

Aanmaak datum

4 november 2022

Type

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.