Campagne ‘Impact op het hoofd tijdens het sporten’

BURST – Organisaties Centrum Ethiek in de Sport, Gezond Sporten en het Vechtsportplatform werken samen om, met ondersteuning van Sport Vlaanderen, twee jaar sporttakoverkoepelend aan de slag te gaan rond het thema ‘impact op het hoofd tijdens het sporten’. Met het ‘Impact op het hoofd’-project wensen deze organisaties dit thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Vraagstelling

Wat zijn de best practices wanneer een sporter een impact op het hoofd te verwerken krijgt? Hoe kunnen alle betrokken actoren worden gesensibiliseerd? Van de sporters op het veld tot de trainers en coaches, federatiemedewerkers, beleidsmakers, enz. Wat kan er worden gedaan om het aantal voorvallen, en de daaraan gekoppelde risico’s, te verminderen?

Met deze vragen en meer zijn deze organisaties aan de slag gegaan, samen met zoveel mogelijk sportfederatiemedewerkers, en ondersteund door een groep van (para)medici. Er wordt hierbij vertrokken van sportspecifieke, praktische kennis en ervaring, aangevuld met gespecialiseerde expertise. Zo wordt dit een project voor en door de sportsector.

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is sportfederaties te ondersteunen in hun missie om sport op een medisch en ethisch verantwoorde manier aan te bieden, en dit dan specifiek rond het thema van impact op het hoofd tijdens die sportbeoefening. Hierbij willen de organisaties met de sportsector twee pistes verkennen.

• In eerste instantie wordt ingezet op hoe correct reageren; onder welke omstandigheden moet er ingegrepen worden, hoe herken je die situaties en hoe grijp je dan concreet in? Op naar meer inzicht en een onderbouwde, gestandaardiseerde reactie dus!

• Een tweede piste verkent mogelijkheden naar preventie toe; zijn er zaken die kunnen worden ondernomen om het risico op een hoofdimpact in een specifieke sport te verkleinen?

Judo Vlaanderen ondertekende samen met een heleboel andere sportfederaties op 17 november 2022 mee de engagementsverklaring.

Akkoord, judoka’s dragen tijdens het judoën geen helm, maar het is evenwel belangrijk dat trainers, lesgevers en clubgenoten steeds correct reageren en de gevaren van een impact op het hoofd (h)erkennen!

Promotiemateriaal

Zo zijn er naast de downloadbare campagnebeelden en video’s tevens handige ‘reactieve richtlijnen’ die clubs op hun sociale media ter beschikking kunnen stellen of in de dojo of het clubhuis kunnen ophangen. Je kan ze downloaden via deze link.

Elke club van Judo Vlaanderen ontving tevens een promoset met poster en stickers.

Webinar

Clubs kunnen in het najaar een webinar over het thema volgen. Deze webinar gaat door op 7 november van 20u30 tot 21u30.

Christian Pierre
Media & Communicatie
(bron: impactophethoofd.be)

Aanmaak datum

1 augustus 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.