Digitale tegoedbon van 25€ voor VTS-cursisten

BRUSSEL/BURST – Op impuls van Vlaams minister van Sport Ben Weyts stelt de Vlaamse Trainersschool een digitale tegoedbon van 25€ ter beschikking via de persoonlijke MijnVTS-pagina van haar cursisten. Deze tegoedbon wordt automatisch ingezet bij inschrijving voor een volgende opleiding of bijscholing in 2021 of 2022. Hiermee hoopt VTS enerzijds de trainers die zich inschreven/inschrijven voor een opleiding in 2021 te bedanken voor hun inspanningen tijdens dit coronajaar en anderzijds hen te stimuleren een vervolgopleiding of bijscholing te volgen.

Er zijn meer dan 70.000 trainers, coaches of lesgevers actief in de meer dan 17.700 sportclubs die Vlaanderen rijk is. De coronacrisis was voor hen een moeilijke periode, omdat de meeste trainingen en wedstrijden werden afgelast, maar ze bleven allesbehalve bij de pakken zitten. Zo was er massale belangstelling voor het digitale bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool (VTS). “Ondanks de coronacrisis zijn heel veel trainers gepassioneerd en gemotiveerd gebleven voor hun sport,” zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “De extra tijd die vrijkwam omwille van corona werd vaak heel nuttig opgevuld met een extra opleiding of bijscholing.”

Elke trainer, coach of lesgever die zich heeft bijgeschoold in 2021 krijgt nu een korting voor een opleiding of een VTS Plus bijscholing later dit jaar of in 2022. Het gaat om ongeveer 10% van alle actieve trainers. Concreet krijgen ze allemaal een digitale tegoedbon van 25€, waardoor bijvoorbeeld de ‘Start 2 Coach’-module (50€) halveert in prijs. Het gaat om een blijk van erkentelijkheid voor al die trainers die zich tijdens de coronacrisis verder bekwaamd hebben, maar het is ook een duwtje in de rug bij de heropstart van de sportsector. De korting kan trainers extra prikkelen om te kiezen voor een vervolgopleiding.

“De Vlaamse sportclubs zijn maar zo sterk als de trainers, dus maken we die trainers zo sterk mogelijk,” aldus de minister. “We doen er alles aan om ook een paar positieve gevolgen te geven aan corona. Tijdens de coronaperiode genoten de opleidingen voor trainers extra populariteit. We willen nu verder gaan op dat elan en het succes doortrekken ná corona. Zo moedigen we mensen aan om trainer te blijven en om zich ook permanent verder te bekwamen als trainer. Hoe meer bagage de trainers hebben, hoe beter ze sporters kunnen begeleiden en motiveren.”

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

16 juni 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.