Maak kennis met onze VTS-docenten: Heather Loontjens

BURST – In onze reeks ‘Maak kennis met de VTS-docenten’ stellen we graag Heather Loontjens voor. Heather is lid van JS Merelbeke en houder van de 3de Dan. Zij doceert het onderdeel ‘wedstrijdreglementen’ in de opleiding ‘Trainer B’. Heather is bij de Vlaamse judogemeenschap vooral bekend als internationaal scheidsrechter actief op EJU- en IJF-tornooien van het hoogste niveau: EK, WK en World Judo Tour.

We kennen jou allemaal als gewaardeerd scheidsrechter. Wat is jouw historiek als trainer?

Ik begon als 16-jarige als hulptrainer in mijn toenmalige club, ik hielp dan voornamelijk de nieuwe judoka’s bij het leren vallen. In het 6de middelbaar volgde ik de initiatorcursus, in 2007 volgde ik de Trainer B-opleiding. Omwille van m’n studies verhuisde ik naar het Gentse en kwam ik terecht bij JC Banzai Nazareth, waar ik een goeie 20 jaar lesgaf aan kinderen en jongeren. Hier houd ik heel fijne herinneringen aan over. Judoka’s die op persoonlijk vlak groeien, judoka’s die op competitief vlak groeien, ouders die betrokken geraken bij de judosport, allemaal heel fijne dingen om te mogen zien gebeuren. Sinds kort ben ik lid van JS Merelbeke en heb ik het trainerschap even on hold gezet omwille van mijn drukke bezigheden als internationaal scheidsrechter.

Hoe ben je scheidsrechter geworden? Hebben de beide functies (official – trainer) invloed op elkaar? Merk je voordelen van deze combinatie? Of nadelen?

Ik werd scheidsrechter na de nodige aanmoedigen van mijn toenmalige jeugdtrainers. Zelf was ik misschien nooit op het idee gekomen. Dus ook als trainer is het belangrijk oog te hebben om judoka’s uit je club te stimuleren om scheidsrechter te worden. De judosport zal immers altijd scheidsrechters blijven nodig hebben. Beide functies hebben zeker een invloed op elkaar. De finesses van het reglement neem je sowieso mee in je trainingen en communiceer je naar je judoka’s. En als scheidsrechter begrijp je heel goed de emoties die coaches beleven tijdens wedstrijden, de vragen of onduidelijkheden die we hebben. Dit vergemakkelijkt het wederzijds begrip. Nadelen heb ik eigenlijk niet echt ondervonden. Tenzij misschien dat je, eens je een bepaald niveau hebt als scheidsrechter, je niet kan coachen voor je judoka’s op een Belgisch Kampioenschap bijvoorbeeld. Dan kriebelt het wel.

In de VTS-opleiding ‘Trainer B’ doceer jij een onderdeel rond wedstrijdreglementen en toepassing ervan. Waarom is deze kennis voor een Trainer B belangrijk?

Hoe meer trainers terdege kennis hebben van het wedstrijdreglement, hoe beter. Voor hun eigen judoka’s, voor de manier waarop ze hun judoka’s coachen en voor het begrip van beslissingen die scheidsrechters nemen. Elke sport heeft zijn regels, ik vind het een noodzaak dat je als trainer zeer goed op de hoogte bent van de huidige regels. Daarom is het ook telkens een meerwaarde dat trainers zoveel mogelijk aansluiten op de jaarlijkse bijscholingen voor scheidsrechters die we geven in september.

Het Meerjarenontwikkelingsplan (of Judo Fun en Fit Groeimodel) was een belangrijke basis voor het invullen van de hernieuwde trainersopleidingen. We zetten voluit in op ontwikkeling op lange termijn. Elke judoka voor het leven betrokken houden in het judo is ons doel. Zijn we op goede weg? Wat kan volgens jou beter?

Ik sta voor 100% achter het doel om elke judoka voor het leven betrokken houden in het judo. Je engageren als scheidsrechter heeft hier ook zeker zijn plaats. Het lijkt me momenteel zeker de juiste weg op te gaan. Het is belangrijk om het meerjarenontwikkelingsplan in alle geledingen van onze sport te implementeren, en dan zijn de trainersopleidingen daar zeker een belangrijk onderdeel van.

Een tip voor judoka’s die twijfelen om de stap naar ‘Instructeur’ of ‘Trainer B’ te zetten?

Door de ‘Instructeur’- of ‘Trainer B’-opleiding te volgen, geef je jezelf de kans om verder te ontwikkelen en jezelf te ontplooien als trainer. Als je voor een groep judoka’s staat, wil je er toch zeker van zijn dat je kwalitatieve trainingen kan geven gebaseerd op de recentste inzichten? Daarom zijn mijns inziens deze opleidingen van groot belang.

Leen Dom
DSKO

Aanmaak datum

15 september 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.