Opleidingsdag Judo groeimodel 15 juni: schrijf alvast in voor het gratis vervolgtraject!

BURST – Op 15 juni e.k. organiseert Judo Vlaanderen een opleidingsdag ‘Judo groeimodel’ te Zwijndrecht. Aan de hand van een aantal keuzesessies maak je tijdens deze dag kennis met de verschillende leerlijnen en inhouden van het Judo groeimodel.

We ontvangen je met een tasje koffie of thee en bieden je s’middags graag een lunch (met soep en broodjes) aan. Je krijgt de kans om voor, tijdens en tussen de sessies de nodige vragen te stellen. Buiten ondersteuning bij installatie van de groeimodel-app krijgt jouw club ook een startpakket mee met o.a. de nieuwe judo groeimap (vervangt het jeugdjudopaspoort).

Na deze opleidingsdag willen we de clubs die de implementatie van de nieuwe leerlijnen willen doorzetten in de eigen clubwerking ook de kans geven om zich verder te informeren. Dit doen we in 2024 nog in de vorm van een opleidingstraject. Deelnemende clubs hebben recht op gratis deelname aan de vervolgsessies van 24/06, 28/09 en 12/10. En dit ongelimiteerd naar aantal trainers. Elke (hulp)trainer van je club is welkom. Indien interesse in dit vervolgtraject kan je je club alvast opgeven via mail aan leen.dom@judovlaanderen.be.

Programma 15 juni

9u: Ontvangst met koffie (en koffiekoek)
9u30-10u15: Plenaire sessie – Inleiding Judo groeimodel
10u30-13u30: 3 keuzesessies
• Leerlijnen fysiek en techniek deel 1 : nage-waza
• Leerlijn waarden en gedragingen
• Kyu-examenprogramma 55+ met focus op judo als zelfverdediging en kata als middel
13u30 – 14u30: Lunch aangeboden door Judo Vlaanderen
14u30 – 17u30: Leerlijnen fysiek en techniek deel 2 : katame-waza

Prijs per sessie: 12.5 euro (incl. koffie/thee, lunch en drankje per persoon)

De keuzesessies: 10:30-13:30

1.Leerlijnen fysiek en techniek deel 1: Nage-waza
Docenten: Dirk De Maerteleire, Leen Dom en Joery De Wandeler

In het eerste deel neemt Joery De Wandeler je mee in een boeiende reeks oefeningen en spelvormen. Hierbij ligt de focus enerzijds op het ontwikkelen van een brede fysieke basis en bewegingsvaardigheden, en anderzijds vormen ze een onmisbare schakel in de voorbereiding op de techniek (in het nage-waza).
In het tweede deel van deze sessie gaan we uitgebreid in op de judovaardigheden en verschillende fases van techniekontwikkeling als basis voor het aanleren van seoi-nage en de worpen uit cluster 1 van de leerlijn techniek nage-waza.
Deze sessie omvat de inhouden die tijdens de Dag van de Trainer 2022 gebracht werden.

Inschrijven voor deze sessie.

2. Leerlijn waarden en gedragingen
Docenten: Cedric Arijs en Jolan Kegelaers

De leerlijnen fysiek en techniek zijn voor elke trainer gekend terrein. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag rond de ontwikkeling op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Welke waarden en gedragingen vinden we belangrijk in het judo en de ontwikkeling van onze judoka’s? Welk gedrag kunnen we op welke leeftijd verwachten? Waar kunnen we onze begeleiding nog verbeteren om onze judoka’s in de sport te houden? Hoe kunnen we een optimale ontwikkeling stimuleren? Wat is een optimale ontwikkeling? Kunnen we de judoka’s vaardigheden meegeven die hen later ook sterker maken in het leven?
Cedric Arijs ontwikkelde het ‘mentale luik’ in de ontwikkelingstool van Gezond Sporten Vlaanderen. Jolan Kegelaers werkt nauw samen met de afdeling topsport van Judo Vlaanderen. Ook hij deelt in deze sessie ook zijn ervaringen en inzichten.
In deze sessie gaan we aan de hand van het Judo groeimodel dieper in op het mentaal gezond begeleiden van judoka’s.

Inschrijven voor deze sessie.

3. Kyu-examenprogramma 55+ met focus op judo als zelfverdediging en kata als middel
Docenten: Raf Tits en werkgroep 55+

Als sluitstuk van de judoprogramma’s voor 55-plussers stellen de Werkgroep Judo 55+ en de CGT het nieuwe Kyu-examenprogramma 55+ voor. Het programma dient als richtlijn voor de lesgevers in de clubs om kyu-graden toe te kennen aan senioren. Het programma is gebaseerd op het nieuwe MJOP van Judo Vlaanderen, maar past aan waar nodig om als 55-plusser veilig, duurzaam en plezierig te judoën.
De eerste 30 minuten van de workshop krijg je aan de hand van een powerpoint een overzicht en duiding van de inhoud van het Kyu-examenprogramma 55+. Omdat dit programma afwijkt van het reguliere programma voor jongere judoka’s, volgt er daarna op de mat een kennismaking met en oefenen van de onderdelen ‘judo als zelfverdediging’ en ‘kata als middel’. Op het einde van de workshop hebben de deelnemers een batterij aan voorbeelden om mee te nemen naar de eigen club. Uiteraard zijn de getoonde en geoefende technieken ook zinvol bij jongere judoka’s. De workshop vindt plaats in judogi op de tatami.

Inschrijven voor deze sessie.

De namiddagsessie: 14:30-17:30

4. Leerlijnen fysiek en techniek deel 2: Katame-waza
Docenten: Dirk De Maerteleire, Leen Dom en Joery De Wandeler

In deze namiddagsessie doorlopen we de basisvoorwaarden en de eerste fasen van het model van techniekontwikkeling voor yoko-shiho-gatame en de houdgrepen uit cluster 1 van de leerlijn techniek katame-waza.
Voorafgaand in dit technische onderdeel biedt Joery De Wandeler opnieuw een aantal leuke oefeningen en spelvormen aan. Enerzijds in functie van ontwikkeling van een brede fysieke basis en bewegingsvaardigheid, anderzijds als onmisbare schakel in aanloop naar de techniek (in het katame-waza).

Inschrijven voor deze sessie.

Leen Dom
DSKO

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.