Opleidingsdag Judo groeimodel: 15 juni!

BURST – Benieuwd naar het Judo groeimodel en het Meerjarenontwikkelingsplan? Op 15 juni e.k. organiseert Judo Vlaanderen een opleidingsdag ‘Judo groeimodel’ te Zwijndrecht. Aan de hand van een aantal keuzesessies maak je tijdens deze dag kennis met de verschillende leerlijnen en inhouden.

Programma

9u: Ontvangst
9u30-10u15: Plenaire sessie – Inleiding Judo groeimodel
10u30-13u30: 3 keuzesessies
• Leerlijnen fysiek en techniek deel 1 : nage-waza
• Leerlijn waarden en gedragingen
• Kyu-examenprogramma 55+ met focus op judo als zelfverdediging en kata als middel
13u30 – 14u30: Pauze
14u30 – 17u30: Leerlijnen fysiek en techniek deel 2 : katame-waza

Clubs die de nieuwe leerlijnen in 2024 of 2025 in hun clubwerking willen implementeren, kunnen zich alvast inschrijven voor het vervolgtraject via e-mail naar leen.dom@judovlaanderen.be. We voorzien na afloop van de startdag nog een 4-tal extra opleidingsdagen en sessies. Dit opleidingstraject wordt in 2024/2025 (of zolang de implementatie ondersteund wordt door Sport Vlaanderen) gratis aangeboden.

Eerstvolgende sessie MJOP na 15/06/2024:
• Maandag 24 juni 19u-21u (digitaal): Leerpaden en jaarplanning

De keuzesessies: 10:30-13:30

1.Leerlijnen fysiek en techniek deel 1: Nage-waza
Docenten: Dirk De Maerteleire, Leen Dom en Joery De Wandeler

In het eerste deel neemt Joery De Wandeler je mee in een boeiende reeks oefeningen en spelvormen. Hierbij ligt de focus enerzijds op het ontwikkelen van een brede fysieke basis en bewegingsvaardigheden, en anderzijds vormen ze een onmisbare schakel in de voorbereiding op de techniek (in het nage-waza).
In het tweede deel van deze sessie gaan we uitgebreid in op de judovaardigheden en verschillende fases van techniekontwikkeling als basis voor het aanleren van seoi-nage en de worpen uit cluster 1 van de leerlijn techniek nage-waza.
Deze sessie omvat de inhouden die tijdens de Dag van de Trainer 2022 gebracht werden.

Inschrijven voor deze sessie.

2. Leerlijn waarden en gedragingen
Docenten: Cedric Arijs en Jolan Kegelaers

De leerlijnen fysiek en techniek zijn voor elke trainer gekend terrein. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag rond de ontwikkeling op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Welke waarden en gedragingen vinden we belangrijk in het judo en de ontwikkeling van onze judoka’s? Welk gedrag kunnen we op welke leeftijd verwachten? Waar kunnen we onze begeleiding nog verbeteren om onze judoka’s in de sport te houden? Hoe kunnen we een optimale ontwikkeling stimuleren? Wat is een optimale ontwikkeling? Kunnen we de judoka’s vaardigheden meegeven die hen later ook sterker maken in het leven?
Cedric Arijs ontwikkelde het ‘mentale luik’ in de ontwikkelingstool van Gezond Sporten Vlaanderen. Jolan Kegelaers werkt nauw samen met de afdeling topsport van Judo Vlaanderen. Ook hij deelt in deze sessie ook zijn ervaringen en inzichten.
In deze sessie gaan we aan de hand van het Judo groeimodel dieper in op het mentaal gezond begeleiden van judoka’s.

Inschrijven voor deze sessie.

3. Kyu-examenprogramma 55+ met focus op judo als zelfverdediging en kata als middel
Docenten: Raf Tits en werkgroep 55+

Als sluitstuk van de judoprogramma’s voor 55-plussers stellen de Werkgroep Judo 55+ en de CGT het nieuwe Kyu-examenprogramma 55+ voor. Het programma dient als richtlijn voor de lesgevers in de clubs om kyu-graden toe te kennen aan senioren. Het programma is gebaseerd op het nieuwe MJOP van Judo Vlaanderen, maar past aan waar nodig om als 55-plusser veilig, duurzaam en plezierig te judoën.
De eerste 30 minuten van de workshop krijg je aan de hand van een powerpoint een overzicht en duiding van de inhoud van het Kyu-examenprogramma 55+. Omdat dit programma afwijkt van het reguliere programma voor jongere judoka’s, volgt er daarna op de mat een kennismaking met en oefenen van de onderdelen ‘judo als zelfverdediging’ en ‘kata als middel’. Op het einde van de workshop hebben de deelnemers een batterij aan voorbeelden om mee te nemen naar de eigen club. Uiteraard zijn de getoonde en geoefende technieken ook zinvol bij jongere judoka’s. De workshop vindt plaats in judogi op de tatami.

Inschrijven voor deze sessie.

De namiddagsessie: 14:30-17:30

4. Leerlijnen fysiek en techniek deel 2: Katame-waza
Docenten: Dirk De Maerteleire, Leen Dom en Joery De Wandeler

In deze namiddagsessie doorlopen we de basisvoorwaarden en de eerste fasen van het model van techniekontwikkeling voor yoko-shiho-gatame en de houdgrepen uit cluster 1 van de leerlijn techniek katame-waza.
Voorafgaand in dit technische onderdeel biedt Joery De Wandeler opnieuw een aantal leuke oefeningen en spelvormen aan. Enerzijds in functie van ontwikkeling van een brede fysieke basis en bewegingsvaardigheid, anderzijds als onmisbare schakel in aanloop naar de techniek (in het katame-waza).

Inschrijven voor deze sessie.

Tijdens de pauzemomenten laten we je graag kennismaken met de producten ontwikkeld in het kader van dit Judo groeimodel.

Leen Dom
DSKO

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.