Shiai: oproep voor meer kandidaat-organisatoren wegen groot succes

BURST – Wegens het grote succes van de inschrijvingen voor de shiai kan deze activiteit tegenwoordig snel volzet zijn. Het maximumaantal deelnemers aan de shiai wordt immers bepaald op basis van het aantal beschikbare matten. Daarnaast nemen wij ook nog een extra marge van 10% bovenop dit aantal, dit om de onverwachte uitval van inschrijvingen ter plaatse te compenseren.

No-Shows, Not Done!

Echter, we merken dat tal van judoka’s zich ‘preventief’ inschrijven en nadien niet komen opdagen (no-show). En dat is niet zo fijn. We merken tevens dat judoka’s vaak tot de laatste dag wachten om uit te schrijven. Indien de nodige 30 punten ondertussen werden behaald, dient de judoka zich uit te schrijven om zo zijn/haar plaats niet bezet te houden voor andere judoka’s die hun punten nog wensen te behalen.

Bij deze willen wij uitdrukkelijk vragen om je enkel in te schrijven als je effectief zal deelnemen aan de shiai. Het is niet correct om plaatsen bezet te houden tot op het allerlaatste moment. We gaan hier bijgevolg streng op toezien en zullen daarom de no-shows op de shiai registreren en bijhouden.

Maatregelen

Graag willen wij jullie een aantal belangrijke maatregelen meegeven:
• De shiai-inschrijvingslinken worden pas opengesteld van zodra de vorige shiai volledig is afgewerkt. Daarom zijn de shiai-organisaties pas na het openstellen door Judo Vlaanderen zichtbaar in de kalender.
• Een volledig overzicht van de shiai-kalender kan worden geraadpleegd via deze link.
• Je bent pas DEFINITIEF en VOLLEDIG ingeschreven van zodra ook het ‘vermoedelijk gewicht’ is opgegeven.
o Dit moet geregistreerd worden bij de online inschrijving.
o Het opgegeven gewicht is evenwel niet bindend: er kan ter plaatse 1 categorie opgeschoven worden (zowel naar onder of naar boven).
o De plaatsen van de personen die NIET VOLLEDIG zijn ingeschreven (= zonder opgave van vermoedelijk gewicht) zullen terug opengesteld worden voor personen die alsnog wensen in te schrijven.
• Indien de nodige 30 punten ondertussen werden behaald, dient de judoka zich uit te schrijven.

Judo Vlaanderen evalueert maandelijks de nieuwe formule van de shiai-organisaties en stuurt onmiddellijk bij waar mogelijk.

Volzet?

Wat nu als de shiai inschrijvingen volzet zijn voor de uiterlijke inschrijvingsdatum?
• Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten van inschrijvingen.
• De judoka dient regelmatig zelf te checken of er geen beschikbare plaatsen zijn vrij gekomen om zich alsnog in te schrijven.

Oproep

Het is ons streven opdat iedereen in de toekomst de kans zal krijgen om deel te nemen aan de shiai.
Voorlopig dienen we nog rekening te houden met de maximaal beschikbare plaatsen op de shiai wegens de organisatorische beperkingen van het maximumaantal beschikbare matten. Bij deze doen wij alvast een dringende oproep aan mogelijke kandidaat-organisatoren met minstens 3 beschikbare matten voor de organisatie van de shiai in 2025. Bekijk alvast de organisatorische voorwaarden en voordelen voor de club die de organisatie van een shiai met zich meebrengen.

Silvia Buysens,
Judo voor Allen

Aanmaak datum

9 maart 2023

Type

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.