Update: Lange termijn ontwikkeling in judo – word pilootclub 2.0!

BURST – Judo Vlaanderen wil elke judoka ondersteunen in zijn groei naar levenslang judo en werkt hiervoor sinds 2021 aan het Meerjarenontwikkelingsplan (MJOP), vanaf 2023 omvat in de projectnaam “Judo Fun en Fit – Groeimodel“. De verschillende onderdelen vormen een leidraad voor trainers. Tijdens elke fase van de judoloopbaan worden de eigenschappen van de judoka en de geschikte begeleiding en bijhorende leerlijnen beschreven.

De onderdelen van het Judo Fun en Fit-Groeimodel:

  • Het Meerjarenontwikkelingsplan (MJOP)
  • Het Lange Termijn Judo-Ontwikkelingsmodel
  • De leerlijn techniek (t.e.m. 1ste kyu)
  • De leerlijn waarden en gedragingen
  • De leerlijn fysiek
  • Een evaluatie van onze huidige ontmoetingen, wedstrijden, enz., kortom het JV-aanbod.

Onderstaand rapport geeft een overzicht van de realisaties sinds 2021 en een vooruitblik naar 2023 en 2024.

Voor sportjaar 2023-2024 is de projectgroep op zoek naar pilootclubs die aan de slag willen met deze nieuwe inhouden. In een eerste fase willen we de trainers kennis en inzicht geven in het nieuwe model ‘techniekontwikkeling in judo‘ en de ‘leerlijn techniek’ t.e.m. 4de kyu. Ook de ‘leerlijn fysiek’ en de ‘leerlijn waarden en gedragingen’ komen aan bod. De club engageert zich voor 1 sportjaar (september 2023 tot juni 2024). Indien deze implementatie ook verder wordt getrokken voor de overige graden, loopt dit traject uiteraard nog verder (indien de club dit wenst) . Clubs en trainers die hiermee aan de slag willen en graag als pilootclub meewerken kunnen contact opnemen via leen.dom@judovlaanderen.be.

Wat zijn de voordelen voor pilootclubs?
– Opleiding clubtrainers
– Op maat begeleiding
– Snel implementeerbare voorbeeldprogramma’s
– De kans om je begeleiding van je judoka’s nog beter te maken

Wat zijn de verwachtingen in het voorjaar 2023?
– De hoofdtrainer en/of verantwoordelijken volgen 2 digitale sessies van +/- 2u (weekavond)
– De clubtrainers volgen 3 fysieke sessies van +/- 3u (zaterdagnamiddag) in de periode mei, juni, juli.
Planning wordt opgenomen in het bijscholingsaanbod voor het voorjaar 2023.

Wat zijn de verwachtingen in het najaar 2023 én voorjaar 2024?
– Implementatie van de leerlijn t.e.m. 4de kyu
– De clubtrainers volgen 2 fysieke sessies van +/-3u

Neem een vliegende start! En geef je op als pilootclub!
Zet met je club mee je schouders onder dit project! Immers, elke trainer kan zijn/haar steentje bijdragen.

Leen Dom
DSKO

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.