Vacature Bondsprocureur (M, V, X)

BURST – Judo Vlaanderen staat garant voor een moderne en professionele organisatie gericht op het ondersteunen van haar ledenclubs, zowel op recreatief vlak als op topsport. In het kader van de verdere professionele uitbouw van onze sportfederatie zijn we op zoek naar een jurist (M,V,X) om met onmiddellijke ingang het mandaat van bondsprocureur op te nemen.

Aanstelling & mandaat

• De bondsprocureur wordt aangesteld door het bestuursorgaan (BO) van Judo Vlaanderen (JV);
• Het mandaat loopt een periode van 4 jaar en kan door het BO worden verlengd voor een nieuwe periode;
• Gedurende de duurtijd van zijn/haar mandaat staat de bondsprocureur mee in voor het fair en integer verloop van de judosport binnen Judo Vlaanderen;
• In zijn/haar functie werkt de bondsprocureur onafhankelijk en onpartijdig binnen het kader van de JV-reglementering en het disciplinair beleid van JV;
• De bondsprocureur treedt in actie bij melding van een klacht;
• Voor de administratieve opvolging wordt de bondsprocureur bijgestaan en ondersteund door de portefeuillehouder Gezond & Ethisch Sporten en het betrokken administratieve personeel van JV.

Bevoegdheden

De bondsprocureur heeft de volgende bevoegdheden:
• Het opmaken van voorstellen tot minnelijke schikking;
• Bij ontbreken van een minnelijke schikking, het dossier voorbereiden voor de Tuchtcommissie;
• Toezien op het correcte verloop van de tuchtprocedure;
• De bondsprocureur is geen lid van het BO noch van enig comité of commissie van Judo Vlaanderen en heeft bijgevolg geen beslissingsbevoegdheid binnen deze organen.

Profiel

De bondsprocureur beantwoordt aan het volgende profiel:
• Beschikt over alle politieke & burgerlijke rechten;
• Houder van een Masterdiploma in de rechten;
• Affiniteit met het sportrecht;
• Vergunninghouder Judo Vlaanderen is geen noodzaak;
• Bewezen staat van dienst in een juridische omgeving (magistratuur, advocatuur …);
• Beschikt over een onbesproken reputatie;
• In de mogelijkheid om zijn/haar professionele hoofdactiviteit te combineren met een mandaat als bondsprocureur bij JV voor de duurtijd van dit mandaat;
• Kennis van en voeling met de judosport;
• Beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands;
• Geeft blijk van discretie;
• Er stellen zich geen onverenigbaarheden of belangenconflicten.

Praktisch

Interesse om als bondsprocureur mee onze federatie verder te professionaliseren?
• Zend dan uw CV en begeleidende brief naar Ronny Nilsen (BO-lid, portefeuillehouder HR, ronny.nilsen@judovlaanderen.be) en Peter Vermeir (BO-lid, portefeuillehouder Gezond & Ethisch Sporten, peter.vermeir@judovlaanderen.be);
• Solliciteren kan tot 31 augustus 2022.

Download deze vacature hier.

Het Bestuursorgaan

Aanmaak datum

15 juni 2022

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.