Verplicht uittreksel strafregister voor nieuwe medewerkers organisaties: stappenplan en draaiboek in voorbereiding

BURST – Omwille van de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van minderjarigen, legt Vlaanderen aan organisaties de verplichting op om voor elke nieuwe medewerker die met minderjarigen werkt, een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren. Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarop de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Met deze controle wenst de overheid het risico te verkleinen dat iemand die reeds een zware veroordeling met betrekking tot minderjarigen – bv. voor zedenfeiten of kindermishandeling – heeft opgelopen, kan worden aangesteld om met minderjarigen te werken.

Image by succo from Pixabay

Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet. Wanneer iemand dus (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, zal je als sportorganisatie vanaf 1 februari 2023 moeten oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren.

Praktisch

Per sector wordt momenteel een draaiboek op maat uitgewerkt. Want er komen uiteraard heel wat privacy-aspecten bij kijken. Zoals wie dit binnen de club mag inkijken, hoe dit na te zien vanuit de club, wat bij te houden als club … De bevoegde administraties bereiden bijgevolg het draaiboek voor en ook de Vlaamse Sportfederatie en Centrum Ethiek in de Sport (ICES) zijn nauw betrokken bij de opmaak van dit draaiboek Sport. Naast het draaiboek wordt tevens een handig stappenplan voorzien dat heel werkbaar zal zijn binnen de club. Wordt dus vervolgd. We houden jullie op de hoogte!

Christian Pierre
Media & Communicatie
(Bron: VSF)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.