VTS-opleidingen vanaf 2023: nieuwe structuur!

BURST – Vanaf 2023 zal Judo Vlaanderen haar trainersopleidingen organiseren volgens de vernieuwde opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool. Zowel inhoudelijk als structureel betekent dit dat er een aantal belangrijke, maar ook interessante wijzigingen op til zijn. Lees onderstaande info of bekijk het volledige artikel via deze Link.

Lange Termijn Judo – Ontwikkeling

De Vlaamse Trainersschool zet in het algemeen sterk in op kwaliteitsverbetering en begeleiding op maat voor zowel de trainer als de sporter. Per opleidingsniveau en per opleiding werd bekeken of de trainer actief is in een participatiecontext of eerder een prestatiecontext en op welke ontwikkelingsfase de trainer zich richt. De VTS-opleidingen voor trainers bouwen steeds verder op elkaar en focussen op de verschillende opleidingsniveaus van de sporters, vertrekkend van de beginnende sporter op clubniveau, over de recreatieve sporter tot sporters op het internationale niveau. Voor het uitwerken van dit traject wordt een Long Term Athlete Development (LTAD) en een Long Term Coach Development (LTCD) specifiek voor de sporttak gehanteerd.

Specifiek voor het judo vertaalde Judo Vlaanderen het algemene LTAD[1]-model naar een eigen model LTJO-JV, het lange-termijn judo ontwikkelingsmodel, en bekeek aan de hand van dit model welke opleidingen en inhouden noodzakelijk zijn om trainers gericht op te leiden. Langs deze weg kunnen alle judoka’s in Vlaanderen zo optimaal mogelijk ondersteund en begeleid worden.


[1] Sport for Life Society (2019), Long-term development in sport and physical activity 3.0

Belangrijke wijzigingen

 • De opleiding ‘Aspirant-initiator’ wordt generiek voor alle sporttakken vanaf 2023 uit het opleidingsaanbod genomen.
 • De opleiding ‘Start 2 Coach’ is nieuw. Dit is een opleiding die zich inhoudelijk richt op de didactische principes van het les geven en het begeleiden van ‘jonge’ sporters. De opleiding geeft recht op een vrijstelling voor module 1 van de opleiding ‘Initiator Judo’ (15u). De opleiding ‘Start 2 Coach Judo’ wordt ook aangeboden in een afzonderlijke formule waarin 3u sporttechnische opleiding wordt toegevoegd en dus samen 18u omvat.

 • De opleiding ‘Instructeur B judo’ wordt ‘Instructeur judo’. Trainers die al de opleiding tot ‘Instructeur B judo’ voltooiden, behouden dit diploma en kunnen zonder problemen inschrijven voor de opleiding tot ‘Trainer B judo’ als ze aan de andere deelnamevoorwaarden voldoen.
  Aan de opleiding ‘Instructeur judo’ wordt een extra module toegevoegd die voor elke sporttak wordt aangeboden. Module 5 behandelt de interpersoonlijke en intrapersoonlijke competenties die een trainer de kans geven ook zichzelf als persoon in relatie tot zijn functie als trainer en in samenwerking met anderen te verbeteren. Trainers die deze module 5 niet binnen de opleiding ‘Instructeur B’ hebben afgewerkt, dienen deze nog af te werken om te kunnen slagen in de opleiding tot ‘Trainer B judo’. Deelname aan deze module 5 kan vooraf of zelfs in dezelfde periode als waarin de sportspecifieke modules ‘Trainer B judo’ worden aangeboden.

 • Voor de algemene vakken van module 1 geldt geen volgtijdelijkheid meer. Dit wil zeggen dat deze algemene vakken ook tijdens de sportspecifieke modules kunnen worden afgewerkt en NIET meer noodzakelijk voor aanvang van de sportspecifieke modules.
 • Vanaf het niveau ‘Initiator judo’ bestaat elke opleiding nog steeds uit verschillende modules.
  1. Module 1: Algemene vakken
  1. Module 2: Sporttechnische aspecten
  1. Module 3: Trainingspraktijken en coaching
  1. Module 4: Stage module
  1. Module 5: Levenslang Leren

Module 5 is momenteel enkel van toepassing op niveau ‘Instructeur judo’. Zodra de opleidingen ‘Trainer A judo’ en ‘Techniekexpert’ actief aangeboden worden, zal module 5 – niveau 2 ook hier deel van uitmaken.

Digitale mogelijkheden

Vooruitblik naar 2024

In de trainersopleidingen judo willen we naast de opleiding ‘Trainer A judo’ ook inzetten op de ‘Techniekexpert judo’. Deze opleiding richt zich op trainers die zich binnen de participatiecontext willen blijven vormen, in het bijzonder in functie van het begeleiden van judoka’s 2de dan en hoger. De opleiding wordt één maal per vier jaar aangeboden. Een eerste cursusorganisatie is voorzien vanaf het najaar 2024. Belangrijke bemerking bij deze opleiding is de sporttakoverschrijdende erkenning die niet dezelfde is als deze van de andere opleidingen en de ‘Trainer A’. De ‘Techniekexpert judo’ wordt binnen de werking van Judo Vlaanderen erkend gelijkaardig aan het niveau ‘Trainer A judo’. Sporttakoverschrijdend is deze opleiding niet verankerd zoals de andere opleidingen. Hierdoor is het diploma ‘Techniekexpert judo’ ook niet verzekerd van automatische erkenning door andere instanties, zoals bijvoorbeeld je gemeente.

Op basis van het werk dat reeds verzet werd voor alle onderliggende opleidingen, zullen ook de visietekst ‘Trainer A judo’ en bijhorende vakken verder inhoudelijk bijgewerkt worden. Hou er alvast rekening mee dat deze opleiding nog maar voor een beperkt aantal trainers haalbaar zal zijn. De focus ligt in deze opleiding op de fase ‘trainen om te winnen – 18+’. Dit betekent dat in deze opleiding enkel trainers worden gevormd die internationaal actief zijn of zullen zijn.

Inschrijven voor een opleiding in 2023?

Alle informatie is beschikbaar via deze link. Inschrijven kan vanaf november 2022.

Leen Dom
DSKO

Aanmaak datum

14 juni 2022

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.