Start 2 Coach judo

Tot eind 2022 werd de opleiding tot aspirant-initiator op dit laagste niveau aangeboden. De opleiding Start 2 coach judo is inhoudelijk meer gericht op de didactische aanpak op de mat. Judotechniek komt m.a.w. in vergelijking met de aspirant-iniator minder aan bod tijdens deze opleiding.

Inschrijven voor deze VTS-opleiding kan via de website van de Vlaamse Trainersschool.

Bekijk het volledige opleidingsstramien.

Slagen in de opleiding levert je 4 techniekpunten SDS op, geeft recht op verlenging van de coachkaart en levert jouw club punten op voor het Jeugdjudofonds.