Get Fit 2 Judo

Judo is als gevechtsport en dus ook contactsport een intensieve sport die voor het lichaam toch een zeer grote belasting kan betekenen. Uiteraard is het risico ook sterk afhankelijk van de intensiteit waarmee de sport beoefend wordt. Wedstrijdjudo is uiteraard een heel ander verhaal dan het judo 55+ waarin het gezond sporten centraal staat. Veel hangt af van hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Een sportletsel of sportblessure is lichamelijke schade, opgelopen tijdens of als gevolg van het beoefenen van sport.

In samenwerking met Dr. Peter Smolders, Sport Vlaanderen en UGent werd dieper ingegaan op stabiliteitstraining en ongevallenpreventie bij judoka’s. Er werd een trainingprogramma ontwikkeld met een stabiliteitsoefeningen en functionele krachttraining.  Richtlijnen die men individueel en in de club kan implementeren. Deze specifieke oefeningen en richtlijnen kunnen alvast helpen om klaar te stomen voor het sportseizoen en om letsels bij uzelf of uw judoka’s te voorkomen.

get fit 2 judo - rompstabiliteit

get fit 2 judo - balans

get fit 2 judo - functionele kracht

Het volledige get fit 2 judo programma