initiator judo

Door het volgen van de initiatorcursus leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve judoka’s (jongeren, adolescenten en volvassenen) op clubniveau (voor witte, gele en oranje gordels), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het judo teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Je dient minstens 17 jaar te worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start en je dient de 1ste dan graad te bezitten in een door de EJU erkende federatie (waaronder ook JV) en de daaraan verbonden technische kennis beheersen. Of de graad van 1e Kyu hebben in een door Sport Vlaanderen erkende federatie die judo aanbiedt en slagen voor de toelatingsproef opgesteld door Judo Vlaanderen. 

Inschrijven voor een opleiding van de Vlaamse Trainersschool kan alleen via de website van de Vlaamse Trainersschool

Alle info over de toelatingsproef vind je via deze link.

vts-cursus_initiator_lommel_sep20