Algemene klacht

Heb je een klacht of wil je iets melden dat volgens jou niet kon of mocht gebeuren? Zijn de regels op een wedstrijd niet nageleefd conform het wedstrijdreglement? Voel je je als club of lid benadeeld en vind je dat de regels volgens de interne reglementen of statuten niet zijn gehandhaafd? Wil je dit melden aan de klachtenbehandelaar binnen Judo Vlaanderen? 

Vul alle gegevens correct in en wij garanderen dat de klacht met veel zorg en discretie behandeld zal worden.

Melding registreren

Deze melding komt toe op het email adres van de klachtenbehandelaar, nl. klachtenbehandelaar@judovlaanderen.be 

Dit is Peter Vermeir, lid Bestuursorgaan Judo Vlaanderen.

1. Aangever

2. Klacht gericht tegen

3. Gegevens van de overtreding

4. Getuigen

5.Bewijsstukken

6.Reeds genomen acties