Maarten Bogaert

General Manager

  • Algemene coördinatie Judo Vlaanderen
  • Verbinding tussen BO en dagelijkse werking
  • Aansturing Provincies & aanwezig op andere commissievergaderingen
  • Afstemming Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen

Email mij

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.