2022-12-10 Bijscholing Dag van de Trainer – MJOP

Bijscholing indeling

Workshops MJOP tijdens de Dag van de Trainer op 10 december 2022 door Tijl Lindekens, Joery De Wandeler, Dirk De Maerteleire en Leen Dom

Tijdens de Dag van de Trainer 2022 werd in drie delen een eerste actieve inkijk in de drie leerlijnen (leerlijng Fysiek, leerlijn Techniek en leerlijn Waarden) van het Meerjarenontwikkelingsplan gegeven. 

VIDEO’S

1. Deel 1: Introductie door Leen en dirk

Dirk en Leen geven een korte intro over het Meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) Judo Vlaanderen.

2. Deel 2: Fysieke ontwikkeling en bewegingsvaardigheid in aanloop naar de techniek (seoi-nage)

Joery geeft spelvormen rond een aantal basisvoorwaarden om later aan de slag te gaan met seoi-nage. Het werken rond basisbewegingsvaardigheden en de verschillende fysieke eigenschappen is van prioritair belang in de begeleiding van onze judoka’s. Dit onderdeel wordt vaak te weinig aangeboden waardoor judoka’s te éénzijdig worden opgeleid. Hierdoor beheersen ze een te beperkt pakket aan basismotorische vaardigheid om succesvol de stap naar judotechniek te zetten.

Onderstaand schema geeft het verband weer tussen basisbewegingsvaardigheden, fysieke componenten en judovaardigheden.

3. Deel 3: Judovaardigheid in aanloop naar de techniek (seoi-nage)

In dit derde deel bracht Tijl alle judovaardigheden die de judoka’s moeten beheersen alvorens het aanleren van techniek, seoi-nage, te starten. Ook de eerste fase, de basisfase, van het Model van techniekontwikkeling werd bekeken. In deel twee en drie gaf Dirk ook een eerste inkijk in de leerlijn Waarden en gedragingen. Hij gaf verduidelijking over onderstaande kernwoorden. 

4. Deel 4: Model voor techniekontwikkeling (seoi-nage)

In het vierde deel werden de laatste twee fasen van onderstaand Model van techniekontwikkeling (voor seoi-nage) overlopen. Ook de waarden en gedragingen kwamen in dit deel opnieuw aan bod.

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.