Update Bijzondere Algemene Vergadering JV voor statutenwijziging

BURST – Aangezien het vereiste 2/3 aanwezigheidsquorum van de leden voor de BAV op 22 juni jl. NIET werd bereikt, wordt een tweede Bijzondere Algemene Vergadering ingepland op 12 juli e.k. Deze Bijzondere Algemene Vergadering van Judo Vlaanderen met doel de aanpassing van de statuten, werd aangekondigd op de Algemene Vergadering van 18 maart jl., maar kon toen niet worden gestemd.

Deze BAV gaan online door. De stemming gebeurt bijgevolg ook online.

Agendapunten

• Duur mandaat bestuurders
• Aanwezigheidsquorum

Het voorstel tot wijziging van deze statuten leest u in het document dat u hier kan downloaden.

Praktisch

Locatie: online
Datum: 12 juli 2023
Tijdstip: 19u00

Downloads

BAV – Volmacht

BAV – Volmacht andere club

Inschrijven via het Ledendatabestand.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

10 juli 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.