Update coronamaatregelen: organisaties JV on hold t.e.m. 31 januari

BURST – Nu de omikron variant hevig woedt en de piek halverwege januari wordt verwacht, werd door het Bestuursorgaan van Judo Vlaanderen beslist om de beperking van de JV-activiteiten te verlengen tot het einde van de maand januari. Het doel van deze ingrepen blijft om de clubtrainingen zoveel als mogelijk te vrijwaren, zodanig dat op deze manier onze judoka’s in hun eigen club kunnen blijven judoën.

Hiertoe heeft Judo Vlaanderen bepaalde beslissingen genomen.

• Alle trainingen, cursussen en bijscholingen georganiseerd in naam van Judo Vlaanderen worden tot en met 31/01/2022 on hold geplaatst;
• Technische en katatrainingen, TT15-trainingen en provinciale trainingen worden tevens tot en met 31/01/2022 on hold gezet;
• De geplande bijscholing van de IJF-regels door JV zal ONLINE plaatsvinden;
• De Topsporttrainingen te Wilrijk kunnen blijven doorgaan aangezien er maxima worden gehanteerd en CST wordt opgevraagd;
• SDS van 23/01/22 kan tevens doorgaan wegens het beperkte aantal deelnemers én de mogelijkheid om de koppels van elkaar te scheiden.

We adviseren tevens onze clubs om hun judoka’s aan te raden om enkel in hun eigen club te trainen. Dit is niet de ideale voorbereiding, doch de enige manier om onze nakende kampioenschappen enigszins voorlopig te vrijwaren. We adviseren tevens onze clubs om gebruik te maken van de CST-regelgeving in hun clubs.

Opgelet! Lokale besturen kunnen steeds strengere maatregelen uitvaardigen dan de algemene regelgeving. Daarom dienen alle organiserende clubs best even te polsen bij hun lokale overheden om de laatste stand van zaken i.v.m. COVID na te gaan.

We gaan er op dit moment vanuit dat de kampioenschappen kunnen plaatsvinden en hoogstwaarschijnlijk zullen gebeuren met het hanteren van het 1G-principe.

We raden bijgevolg alle judoka’s die aan de kampioenschappen wensen deel te nemen nu reeds aan het nodige te doen om in regel te zijn met dit 1G-principe om zo hun deelname later aan de kampioenschappen niet in het gedrang te brengen. Judoka’s die geen CST kunnen voorleggen en niet voldoen aan het 1G-principe op de dag van het kampioenschap, zullen de deelname worden geweigerd.

  • 18+: boosterprik is vereist
  • Jongeren U15/U18: 2 vaccinaties voldaan
  • Opgepast! Herstelcertificaten en testing zijn niet meer geldig.
  • U18 mag worden begeleid door 1 ouder of coach.

Bestuursorgaan Judo Vlaanderen

Aanmaak datum

12 januari 2022

Type

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.