Verslag Offline BAV 17 oktober

BURST – Tijdens de Offline Bijzondere Algemene Vergadering van de VJF d.d. 17 oktober jl., diende er te worden gestemd over een statutenwijziging. Het vereiste quorum van 2/3 van de leden werd niet bereikt op de BAV van 26 september 2020. Daarom deze BAV zonder quorum. Gezien de voortdurende Coronacrisis werd opnieuw geopteerd voor de Offline uitvoering. Op die manier konden meer clubafgevaardigden hun stem uitbrengen op een veilige manier en zonder zich te verplaatsen.

Op 1 oktober werden de uitnodiging, dagorde en procedure voor de OFFLINE BAV verstuurd en verspreid onder de leden-clubs en gepubliceerd op de website van de federatie.

We bedanken volgende clubs voor hun deelname aan deze BAV:

1032 / 1035 / 1072 / 1124

2014 / 2016 / 2047

3027 / 3080

4007 / 4017 / 4035 / 4054 / 4056

7030

Er was geen quorum vereist. De stemming is goedgekeurd.

Uitslag stemming OFFLINE BAV 17.10.2020voortegenonthouding
Statutenwijziging: wijziging van de benaming

Oorspronkelijk tekst:
ARTIKEL 1 BENAMING
§ 1 De vereniging wordt genoemd Vlaamse Judofederatie.
Nieuwe tekst:
ARTIKEL 1 BENAMING
§ 1 De vereniging wordt genoemd Judo Vlaanderen. Afgekort JV.
1041

Aanmaak datum

20 oktober 2020

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.