Zeven kandidaten slagen voor L2-scheidsrechtersexamen tijdens Bekers van Deinze

BURST/DEINZE – Op zaterdag 6 mei 2023 jl. vond het L2-scheidsrechtersexamen plaats tijdens het tornooi ‘Bekers van Deinze’. We zijn verheugd om mee te delen dat zeven kandidaten met succes zijn geslaagd en bijgevolg hun felbegeerde das en badge hebben kunnen bemachtigen. Dit is een belangrijke mijlpaal in hun carrière als scheidsrechter en een erkenning voor hun toewijding en vaardigheden.

De Scheidsrechterscommissie (SRC) wil dan ook graag alle geslaagde kandidaten van harte feliciteren:

• Nils Dewaele
• Faye Franceus
• Renaud Ledure
• Chinouck Malfait
• Kurt Marlein
• Fran Naessens
• Kevin Vansteenkiste

Het behalen van het L2-scheidsrechtersexamen is een mijlpaal waar deze zeven kandidaten hard voor hebben gewerkt. Ze hebben bewezen dat ze over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken om als gekwalificeerde scheidsrechters op te treden. We kijken ernaar uit om hen in de toekomst in actie te zien bij diverse evenementen en wedstrijden, waar ze een essentiële rol zullen vervullen in het handhaven van eerlijkheid en sportiviteit.

Daarnaast willen we graag onze oprechte dank uitspreken aan Judoclub Kiawazu Kwai Deinze, die hun faciliteiten beschikbaar stelden voor het examen. Hun gastvrijheid en ondersteuning hebben bijgedragen aan het succes van deze dag.

Ook willen we onze waardering uitspreken voor de juryleden, die hun tijd en expertise hebben ingezet om het examen af te nemen.

Volgende week zaterdag 13 mei op de Ippon Trophy vindt een tweede examen plaats.

Scheidsrechterscommissie

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.