1 JUNI: START TRANSFERPERIODE 2023

BURST – Op 1 juni a.s., start de transferperiode die loopt tot het einde van de maand juni. Elke judoka heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging (club) jaarlijks te beëindigen. Dit gebeurt op straffe van nietigheid, met een schrijven tussen 1 juni en 30 juni per gewone post (transferformulier) of via e-mail aan de opgezegde sportvereniging (club) en aan Judo Vlaanderen.

Dit schrijven heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend. Bij het beëindigen van de overeenkomst is geen vergoeding, in welke vorm of benaming dan ook, verschuldigd.

Alle info is terug te vinden in hoofdstuk 2 artikel 6 van het Intern Reglement.
Lees je graag nog eens de regels na over de transfers? Dan kan dat op deze pagina.

Silke Vervaet
Clubondersteuner

Aanmaak datum

24 mei 2023

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.