7 JV-clubs ontvangen noodsteun energie

BURST – Naar aanleiding van het decreet energie noodsteun (aangekondigd op onze website) konden Vlaamse sportclubs vòòr 15 februari een aanvraag indienen voor de energiesubsidies. Zeven clubs van Judo Vlaanderen die dergelijke aanvraag indienden, voldeden aan de voorwaarden waardoor de minister van Sport Ben Weyts besliste om steun toe te kennen aan deze judoclubs, m.n. Jenos Kwai Hooglede (WVL), JC Tielt (WVL), JC Bujin Wilrijk (ANTW), JC Fudoshin Zoersel (ANTW), JC Hirano (ANTW), JS Reet (ANTW) en JC Oudenaarde (OVL).

De clubs ontvangen tussen de 420€ en 1.465€ aan energiesteun.

Hoe werd de subsidie per sportclub berekend?

Er was een totaalkrediet van 3 miljoen euro ter beschikking voor de energiesubsidies aan sportclubs. 1.382 Vlaamse sportclubs ontvangen een subsidie op basis van hun ingediende dossier. De minister van Sport Ben Weyts besliste op basis van volgende berekeningswijze de subsidie per sportclub.

De subsidie werd door Sport Vlaanderen berekend over alle sportclubs, die in aanmerking komen en tijdig een aanvraag hebben ingediend, overheen alle sporten en sportfederaties. De subsidie per sportclub is afhankelijk van de aangetoonde meeruitgaven van de sportclub zelf, en van alle andere sportclubs. De subsidie werd als volgt berekend:

  1. 20 procent van 3 miljoen euro werd gelijk verdeeld onder de 1.382 sportclubs die in aanmerking komen. Dat betekent: voor elke sportclub die voldoet, werd eenzelfde basissubsidiebedrag voorzien.
  2. 80 procent van 3 miljoen euro werd toegekend op basis van de grootte van de aangetoonde meeruitgaven per sportclub op jaarbasis. Het aandeel van het toe te kennen subsidiebedrag aan de sportclub in kwestie werd bepaald op basis van de grootte van de meeruitgaven van die sportclub ten opzichte van de totale grootte van de meeruitgaven bij alle sportclubs, die voldoen aan de voorwaarden. Dat betekent: hoe groter de meeruitgaven van de sportclub, hoe groter het subsidiebedrag dat aan die sportclub wordt toegekend (bovenop het basissubsidiebedrag (uit 1.)).
    De energiesubsidie die aan een sportclub wordt toegekend, kan niet hoger zijn dan de door de sportclub aangetoonde meeruitgaven op jaarbasis, met een maximum van 10.000 euro.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.