Aanpassing ‘vrijkaarten’

BURST – Het bestuursorgaan van Judo Vlaanderen heeft een aanpassing doorgevoerd inzake de vrijkaarten voor 2023.

Tot op heden werd het recht op een vrijkaart bepaald aan de hand van de ledenaantallen per club. Concreet betekende dit dat grote clubs meer vrijkaarten verkregen t.o.v. clubs met minder ledenaantallen.

Deze vrijkaarten kunnen gebruikt worden voor evenementen die door Judo Vlaanderen worden georganiseerd zoals de provinciale, Vlaamse en Belgische Kampioenschappen, Callant Cup, BK Kata, BK mixed teams, Interprovinciale kampioenschappen … Voor andere reguliere clubtornooien is de vrijkaart niet van toepassing.

We stelden vast dat de vrijkaarten niet in verhouding waren ten opzichte van de werking van desbetreffende clubs.

Regels vanaf 1/1/2023

• De vrijkaarten worden niet meer op clubniveau gemaakt, maar op naam van de judoka.
• De judoka’s die zich actief engageren binnen Judo Vlaanderen kunnen een vrijkaart krijgen, bv. leden van commissies, werkgroepen …
• De vrijkaart is enkel van toepassing voor Judo Vlaanderen events (net zoals vroeger) en gekoppeld aan een geldige vergunning.
• Geldig gedurende 1 jaar.
EN
• Voor de individuele Judo Vlaanderen competities zal er gewerkt worden volgens het principe: ‘per 5* judoka’s geeft recht op 1 coach/begeleider (gratis inkom)’, waarbij geldt hoe meer ingeschreven judoka’s, hoe meer toegangen voor coaches/begeleiders met een maximum van 1 coach/begeleider per wedstrijdmat (*uitzonderingen kunnen eventueel wel indien dit noodzakelijk is voor het evenement).

Werkwijze

De judoka’s die recht hebben op een vrijkaart worden per email op de hoogte gebracht. De lijst van geëngageerde personen voor Judo Vlaanderen wordt op de federatie opgemaakt.

Vrijkaarten worden niet meer gedrukt en opgestuurd vanuit Judo Vlaanderen. Er wordt automatisch een aanpassing gedaan in het ledendatabeheersysteem waarbij men bij het inscannen van de vergunning kan zien of een judoka recht heeft op de vrijkaart. Om praktische redenen is het aangeraden om de PDF vergunning op te slaan op de GSM of af te drukken.

Jaarlijks wordt de lijst opgemaakt en wordt er gekeken indien men voldoet aan de criteria.

Doel

Met deze aanpassingen willen we streven naar een gelijkwaardige verdeling binnen de clubs. De vrije toegangen op tornooien worden bepaald op basis van de deelnemende judoka’s per evenement. Een bijkomende waardering wordt gegeven aan judoka’s die zich inzetten binnen Judo Vlaanderen.

Aanmaak datum

8 december 2022

Type

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.